1           DÖNEN VARLIKLAR   YENİ OLANLAR
10           HAZIR DEĞERLER  
100           KASA HESABI   HESAP NUMARASI  YADA HESAP ADI DEĞİŞENLER
101           ALINAN ÇEKLER HESABI  
101 1         Alınan Çekler   
102           BANKALAR HESABI  
102 1         Vadesiz   
102 1 1       Ziraat Bankası   ÇIKARILANLAR ESKİ HESAP PLANI SAYFASINDA KIRMIZI ZEMİN BEYAZ YAZI ŞEKLİNDE BELİRTİLMİŞTİR
102 1 2       Halk Bankası  
102 1 3       Vakıflar Bankası  
102 1 4       İş Bankası  
102 1 5       Türkiye Ekonomi Bankası  
102 1 6       Akbank  
102 1 99       Diğer Bankalar  
102 2         Vadeli   
102 2 1       Ziraat Bankası  
102 2 2       Halk Bankası  
102 2 3       Vakıflar Bankası  
102 2 4       İş Bankası  
102 2 5       Türkiye Ekonomi Bankası  
102 2 6       Akbank  
102 2 99       Diğer Bankalar  
103           VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)    
103 2         Gönderme Emirleri     
103 2 1       Ziraat Bankası    
103 2 2       Halk Bankası    
103 2 3       Vakıflar Bankası    
103 2 4       İş Bankası    
103 2 5       Türkiye Ekonomi Bankası    
103 2 6       Akbank    
103 2 99       Diğer Bankalar    
108           DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI    
108 1         Kasa Varlığından Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Tutar    
108 4         Pullar    
108 9         Diğer Çeşitli Hazır Değerler    
12           TİCARİ  ALACAKLAR    
120           ALICILAR  HESABI    
120 1         Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinden Alacaklar    
120 2         Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelerden Alacaklar    
120 4         Mahalli İdarelerden Alacaklar    
120 6         KİT'lerden Alacaklar    
120 7         Diğer Kamu Tüzel Kişilerden Alacaklar    
120 9         Özel Sektör Şirketlerinden Alacaklar    
120 11         Gerçek Kişilerden Alacaklar    
120 11 1       Yurtiçi Gerçek Kişilerden Alacaklar    
120 11 1 1     Teminatlı Alacaklar    
120 11 1 2     DBS Alacakları    
120 99         Diğer Alıcılardan Alacaklar    
120 99 99       Diğer Alıcılardan Alacaklar    
123           BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI    
123 01         T.C. Ziraat Bankası    
123 01 01       Satış Bedelleri    
123 01 02       Faiz Gelirleri    
123 01 02 01     Vade Faizleri    
123 01 02 02     Diğer Faizler    
123 01 03       Diğer Gelirler    
123 01 04       Gelir Dışı Tahsilatlar    
123 01 04 01     Teminatlar    
123 01 04 02     Diğerleri    
123 01 05       Kredi Kartından Vadeli Alacaklar    
123 02         Türkiye Halk Bankası    
123 02 01       Satış Bedelleri    
123 02 02       Faiz Gelirleri    
123 02 02 1     Vade Faizleri    
123 02 02 2     Diğer Faizler    
123 02 03       Diğer Gelirler    
123 02 04       Gelir Dışı Tahsilatlar    
123 02 04 1     Teminatlar    
123 02 04 2     Diğerleri    
123 02 05       Kredi Kartından Vadeli Alacaklar    
123 03         Türkiye Vakıflar Bankası    
123 03 01       Satış Bedelleri    
123 03 02       Faiz Gelirleri    
123 03 02 01     Vade Faizleri    
123 03 02 02     Diğer Faizler    
123 03 03       Diğer Gelirler    
123 03 04       Gelir Dışı Tahsilatlar    
123 03 04 01     Teminatlar    
123 03 04 02     Diğerleri    
123 03 05       Kredi Kartından Vadeli Alacaklar    
123 4         İş Bankası    
123 5         Türkiye Ekonomi Bankası    
123 6         Akbank    
123 99         Diğer Bankalar    
126           VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI    
126 1         Verilen Depozitolar    
126 2         Verilen Teminatlar    
127           DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI    
127 1         Diğer Ticari Alacaklar    
128           ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI    
128 1         Dava ve Takipteki Alacaklar     
128 9         Diğer Şüpheli Ticari Alacaklar    
129           SÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)    
129 1         Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı    
13           DİĞER ALACAKLAR    
134           İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI    
134 1         İşletmeler Arası Mali Borçlardan Alacaklar    
134 2         KDV Mahsuplaşmasından Doğan İşletmeler Arası Mali Borçlardan Alacaklar    
135           PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI    
135 1         Personel Ücretlerinden Doğan Alacaklar    
135 2         Sayım Noksanlıklarından Doğan Personelden Alacaklar    
135 3         Personelden Alacaklara Yürütülen Faizler    
135 9         Personelden Diğer Alacaklar    
136           DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI    
136 1         Gerçek Kişilerden Alacaklar    
136 1 1       Alacağın Aslı    
136 1 2       Alacağın Faizi    
136 2         Tüzel Kişilerden Alacaklar    
136 2 1       Alacağın Aslı    
136 2 1 01     Borçlu Müdürlükler    
136 2 1 02     Özel Bütçeye Ödenen Paralar (Merkez )    
136 2 1 03     Özel Bütçe Adına Ödenen Alacaklar    
136 2 1 04     DS. İşletmelerinden Alacaklar (Müdürlükler)    
136 2 1 04 01   OGM. DS. Muhasebe Şube Müdürlüğü    
136 2 1 04 02   OGM. DS. Merkez Şube Müdürlüğü    
136 2 1 04 03   Bölge Müdürlüğü İşletmeler Saymanlığı    
136 2 1 04 04   Yedek Parça Depo Müdürlüğü    
136 2 1 04 05   Orman İşletme Müdürlükleri    
136 2 1 04 09   Diğerleri    
136 2 2       Alacağın Faizi    
136 99         Diğer Çeşitli Alacaklar    
136 99 1       Alacağın Aslı    
136 99 2       Alacağın Faizi    
138           ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR HESABI    
138 1         Şüpheli Diğer Alacaklar    
139           ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)    
139 1         Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı    
15           STOKLAR    
150           İLK MADDE VE MALZEME  HESABI    
150 1         Kırtasiye Malzemeleri Grubu    
150 1 1       Yazı Araçları    
150 1 2       Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri    
150 1 3       Kağıt Ürünler    
150 1 4       Yazıcı, Faksimile Cihazı, Fotokopi ve Baskı Makinesi Malzemeleri    
150 1 5       Kağıt Tutturucuları, Tutkallar ve Bantlar    
150 1 6       Yazı Düzelticiler    
150 1 7       Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri    
150 1 8       Bilişim Malzemeleri    
150 2         Beslenme, Gıda Amaçlı ve  Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri Grubu    
150 2 1       Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları    
150 2 2       Servis ve Saklama Kapları    
150 2 3       Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı    
150 2 4       İçecek Servis Takımları    
150 2 5       Mutfak Araç ve Gereçleri    
150 3         Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu    
150 3 1       İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler    
150 3 2       Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri  İçeren Kimyasallar    
150 3 3       Medikal Malzemeler    
150 3 4       Laboratuvar Malzemeleri    
150 4         Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu    
150 4 1       Katı Yakıtlar    
150 4 2       Sıvı Yakıtlar    
150 4 3       Gaz Yakıtlar    
150 4 4       Yağlar ve Katkı Yağlar    
150 4 5       Kimyevi Maddeler    
150 5         Temizleme Ekipmanları Grubu    
150 5 1       Temizlik Malzemeleri    
150 5 2       Temizlik Araç ve Gereçleri    
150 5 3       Temizleme ve Dezenfeksiyon Solüsyonları    
150 6         Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu    
150 6 1       Giyecekler    
150 6 2       Mefruşat Ürünleri    
150 6 3       Tuhafiye Malzemeleri    
150 7         Yiyecek Grubu    
150 7 1       Bakliyat    
150 7 2       Yemeklik Yağlar    
150 7 3       Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler    
150 7 4       Un ve Unlu Gıdalar    
150 7 5       Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar    
150 7 6       Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler    
150 7 7       Etler ve Et Ürünleri    
150 7 8       Deniz Ürünleri    
150 8         İçecek Grubu    
150 8 1       Alkolsüz İçecekler    
150 10         Zirai Maddeler Grubu    
150 10 1       Tohum, Fideler, Filizler, Fidanlar ve Çiçek Tohumları    
150 10 2       Gübre, Bitki Gıdaları ve Bitki İlaçları    
150 10 3       Haşerelere Karşı Mücadele Ürünleri    
150 10 4       Hayvan Yetiştiriciliğinde Kullanılan Maddeler    
150 10 5       Çiçekler    
150 12         Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu    
150 12 1       Küçük El Aletleri ve Gereçleri    
150 12 2       Tutturucular    
150 12 3       Kaplayıcılar    
150 12 4       Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri    
150 12 5       Ağaç Ürünleri    
150 12 6       Metal Ürünler    
150 12 7       Cam Ürünler    
150 12 8       Plastik Ürünler    
150 12 9       Karayolları ve Trafik Malzemeleri    
150 12 10       Kaynak Malzemeleri    
150 13         Yedek Parçalar Grubu    
150 13 1       Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları    
150 13 2       Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları    
150 13 3       Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları    
150 13 4       Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları    
150 13 5       Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları    
150 13 6       Tesis Yedek Parçaları    
150 13 99       Diğer Yedek Parçalar    
150 14         Nakil Vasıtaları Lastikleri Grubu    
150 14 1       Otomobil Lastikleri    
150 14 2       Minibüs, Kamyonet Lastikleri    
150 14 3       Kamyon, Otobüs Lastikleri    
150 14 4       Traktör ve İş Makinesi Lastikleri    
150 14 5       Bisiklet Lastikleri    
150 15         Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Grubu    
150 15 1       Basılı Yayınlar    
150 16         Spor Malzemeleri Grubu    
150 16 1       Doğa Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri    
150 16 2       Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri    
150 16 3       Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri    
150 16 99       Diğer Spor Malzemeleri    
150 17         Basınçlı Ekipmanlar Gurubu    
150 17 1       Pompalar    
150 50         Üretime Yönelik  İlk Madde ve Malzemeleri    
150 99         Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler    
150 99 1       Hediye Amaçlı Alınan Taşınırlar    
150 99 2       Ödül Amaçlı Alınan Taşınırlar    
150 99 3       Güvenlik, Koruma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri    
150 99 4       Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler    
150 99 7       Sosyal Yardım Amaçlı Taşınırlar    
150 99 8       Halka Açık Alanlarda Kullanılmak Üzere Edinilen Taşınırlar    
150 99 9       Sağlıklı Yaşam Amaçlı Edinilen Taşınırlar    
152           MAMULLER HESABI    
152 5         Orman Mamulleri    
152 5 1       Makta Stokları    
152 5 1 1     Tomruklar    
152 5 1 2     Tel Direkler    
152 5 1 3     Maden Direkler    
152 5 1 4     Sanayi Odunları M3    
152 5 1 5     Sanayi Odunları Sterli    
152 5 1 6     Kabuklu Kağıtlık Odunlar Sterli    
152 5 1 7     Kabuksuz Kağıtlık Odunlar M3    
152 5 1 8     Lif-Yonga Odunları    
152 5 1 9     Talaş Odunu    
152 5 1 10     Yakacak Odunlar    
152 5 1 11     Sırıklar    
152 5 1 12     Çubuklar    
152 5 1 13     Çıralar    
152 5 1 14     Reçine    
152 5 1 15     Şimşir    
152 5 1 16     Sığla Yağı    
152 5 1 17     Defne yaprağı    
152 5 1 18     Çıralı Çam Kökü    
152 5 1 19     Diğer Tali Ürünler    
152 5 2       Orman İçi Stokları    
152 5 2 1     Tomruklar    
152 5 2 2     Tel Direkler    
152 5 2 3     Maden Direkler    
152 5 2 4     Sanayi Odunları M3    
152 5 2 5     Sanayi Odunları Sterli    
152 5 2 6     Kabuklu Kağıtlık Odunlar Sterli    
152 5 2 7     Kabuksuz Kağıtlık Odunlar M3    
152 5 2 8     Lif-Yonga Odunları    
152 5 2 9     Talaş Odunu    
152 5 2 10     Yakacak Odunlar    
152 5 2 11     Sırıklar    
152 5 2 12     Çubuklar    
152 5 2 13     Çıralar    
152 5 2 14     Reçine    
152 5 2 15     Şimşir    
152 5 2 16     Sığla Yağı    
152 5 2 17     Defne yaprağı    
152 5 2 18     Çıralı Çam Kökü    
152 5 2 19     Diğer Tali Ürünler    
152 5 2 20     Dikili Ağaçlar    
152 5 3       Orman Dışı Stokları    
152 5 3 1     Tomruklar    
152 5 3 2     Tel Direkler    
152 5 3 3     Maden Direkler    
152 5 3 4     Sanayi Odunları M3    
152 5 3 5     Sanayi Odunları Sterli    
152 5 3 6     Kabuklu Kağıtlık Odunlar Sterli    
152 5 3 7     Kabuksuz Kağıtlık Odunlar M3    
152 5 3 8     Lif-Yonga Odunları    
152 5 3 9     Talaş Odunu    
152 5 3 10     Yakacak Odunlar    
152 5 3 11     Sırıklar    
152 5 3 12     Çubuklar    
152 5 3 13     Çıralar    
152 5 3 14     Reçine    
152 5 3 15     Şimşir    
152 5 3 16     Sığla Yağı    
152 5 3 17     Defne yaprağı    
152 5 3 18     Çıralı Çam Kökü    
152 5 3 19     Diğer Tali Ürünler    
152 5 3 20     Dikili Ağaçlar    
152 6         Baskı, Matbaa ve Yayın Üretimleri    
152 99         Diğer Mamul Üretimleri    
157           DİĞER STOKLAR HESABI    
157 1         Hurda Malzemeler     
157 2         Hurda Metaller    
157 60 99       Diğer Tali Ürünler    
157 99         Diğer Stoklar      
157 99 99       Diğer Stoklar       
158           STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)    
158 1         Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı     
159           VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI    
159 1         Avanslar     
159 2         Krediler     
159 3         Akreditifler    
17           YILLARA YAYGIN İNŞAAT ve ONARIM MALİYETLERİ    
170           YILLARA YAYGIN İNŞAAT ve ONARIM MALİYETLERİ HESABI    
170 1         Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri    
179           TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR    
179 1         Taşeronlara Verilen Avanslar    
18           GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI    
180           GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI    
180 1         Personel Yıl Sonu (1/2) Ücretleri    
180 2         Gelecek Aylara Ait Aylıklar    
180 3         Gelecek Aylara Ait Kira Giderleri    
180 4         Gelecek Aylara Ait Sabit Ek Ödeme Giderleri    
180 5         Gelecek Aylara Ait Haberleşme Giderleri    
180 6         Gelecek Aylara Ait Ulaştırma Giderleri    
180 7         Gelecek Aylara Ait Sigorta Giderleri    
180 9         Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler    
181           GELİR TAHAKKUKLARI HESABI    
181 1         Faiz Geliri Tahakkukları    
181 2         Kira Geliri Tahakkukları    
181 3         Tedavi Geliri Tahakkukları    
181 9         Diğer Gelir Tahakkukları    
19           DİĞER DÖNEN VARLIKLAR    
190           DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI    
190 1         Devreden Katma Değer Vergisi    
191           İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI    
191 1         İndirilecek KDV Hesabı-%1     
191 2         İndirilecek KDV Hesabı-%8     
191 3         İndirilecek KDV Hesabı-%18     
191 99         Diğer İndirilecek KDV Hesabı    
192           DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI     
192 1         Diğer Katma Değer Vergisi    
193           PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI    
193 1         Peşin Ödene Vergiler    
193 1 1       1 Dönem    
193 1 2       2 Dönem    
193 1 3       3 Dönem    
193 1 4       4 Dönem    
193 2         Fonlar    
193 3         Mevduat Faizinden Kesilen Stopaj    
195           İŞ AVANSLARI HESABI    
195 1         Avanslar     
195 2         Krediler     
196           PERSONEL AVANSLARI HESABI    
196 1         Yurtiçi Yolluk Avansları    
196 2         Yurtdışı Yolluk Avansları     
196 3         Memur Maaş ve İşçi Ücret Avansları    
196 3 1       Memur  Maaş Avansları    
196 3 2       İşçi Ücret Avansları    
197           SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI    
197 1         Kasa Sayım Noksanları    
197 2         Döviz Sayım Noksanları    
197 3         Çek Sayım Noksanları    
197 4         Menkul Kıymet Sayım Noksanları    
197 5         Stok Sayım Noksanları    
197 99         Diğer Sayım Noksanları    
198           DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI    
198 1         Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar    
199           DİĞER  DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)    
199 1         Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı    
2           DURAN VARLIKLAR    
22           TİCARİ ALACAKLAR    
220           ALICILAR  HESABI    
220 1         Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinden Alacaklar    
220 2         Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelerden Alacaklar    
220 4         Mahalli İdarelerden Alacaklar    
220 6         KİT'lerden Alacaklar    
220 7         Diğer Tüzel Kişilerden Alacaklar    
220 9         Özel Sektör Şirketlerinden Alacaklar    
220 11         Gerçek Kişilerden Alacaklar    
220 11 1       Yurtiçi Gerçek Kişilerden Alacaklar    
220 99 99       Diğer Alıcılardan Alacaklar    
226           VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI    
226 1         Verilen Depozitolar    
226 2         Verilen Teminatlar    
227           DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI    
227 1         Diğer Ticari Alacaklar    
229           ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)    
229 1         Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı     
23           DİĞER ALACAKLAR    
234           İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI    
234 1         İşletmeler Arası Mali Borçlardan Alacaklar    
234 2         KDV Mahsuplaşmasından Doğan İşletmeler Arası Mali Borçlardan Alacaklar    
235           PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI    
235 1         Personel Ücretlerinden Doğan Alacaklar    
235 2         Sayım Noksanlıklarından Doğan Personelden Alacaklar    
235 3         Personelden Alacaklara Yürütülen Faizler    
235 9         Personelden Diğer Alacaklar    
236           DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI    
236 1         Gerçek Kişilerden Alacaklar    
236 1 1       Alacağın Aslı    
236 1 2       Alacağın Faizi    
236 2         Tüzel Kişilerden Alacaklar    
236 2 1       Alacağın Aslı    
236 2 2       Alacağın Faizi    
236 99         Diğer Çeşitli Alacaklar    
236 99 1       Alacağın Aslı    
236 99 2       Alacağın Faizi    
239           ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)    
239 1         Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı     
24           MALİ DURAN VARLIKLAR    
248           DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI    
248 1         Diğer Mali Duran Varlıklar    
249           DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)    
249 1         Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı     
25           MADDİ DURAN VARLIKLAR    
250           ARAZİ VE ARSALAR HESABI    
250 1         Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar    
250 1 1       Araziler    
250 1 1 1     Tarla    
250 1 2       Arsalar     
251           YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI    
251 1         Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar    
251 1 3       Su İsale Hatları    
251 1 4       Kanalizasyon Hatları    
251 1 6       Köprü ve Geçitler    
251 1 6 1     Köprüler    
251 1 7       Yollar    
251 1 8       Sulama Kanalları    
251 1 9       Kuyular    
251 1 9 1     Su Kuyuları    
251 1 10 3     Göletler    
251 1 20 3     Mesire Yerleri    
251 1 20 4     Rekreasyon Alanları    
251 1 99       Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri    
251 1 99 1     Yeraltı    
251 1 99 2     Yerüstü    
252           BİNALAR HESABI    
252 1         Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar    
252 1 1       Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar    
252 1 1 1     İdare Binaları    
252 1 1 1 99   Diğer    
252 1 1 2     Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar    
252 1 1 2 5   Mesleki Eğitim Merkezleri    
252 1 1 4     Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar    
252 1 1 4 3   Kreş ve Gündüz Bakımevleri    
252 1 1 4 4   Misafirhaneler    
252 1 1 4 12   Eğitim ve Dinlenme Binaları    
252 1 1 4 13   Düğün, Tören ve Konferans Salonları    
252 1 1 5     Spor Amaçlı Bina ve Tesisler    
252 1 1 5 1   Spor Sahaları    
252 1 1 5 2   Spor Salonları    
252 1 1 6     Turizm ve Dinlenme Amaçlı Binalar    
252 1 1 6 2   Oteller    
252 1 1 6 6   Kültür ve Eğlence Merkezleri    
252 1 1 6 7   Kamping ve Günübirlik Alanları    
252 1 1 6 8   İçmece ve Kaplıca Tesisleri    
252 1 1 7     Konutlar    
252 1 1 7 1   Kamu Konutları    
252 1 1 7 99   Diğer Binalar    
252 1 1 9     Ticaret Amaçlı Binalar    
252 1 1 9 3   Market ve Süpermarketler    
252 1 1 9 4   Restoranlar, Lokantalar     
252 1 1 9 99   Diğer    
252 1 1 10     Depolama Amaçlı Binalar    
252 1 1 10 1   Hangarlar, Antrepolar, Silolar ve Depolar    
252 1 1 10 99   Diğer    
252 1 1 13     Tarımsal Amaçlı Binalar    
252 1 2       Ahşap-Kerpiç Binalar    
252 1 2 1     İdare Binaları    
252 1 2 1 1   Hizmet Binaları    
252 1 2 1 99   Diğer    
252 1 99       Diğer Binalar    
253           TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI    
253 1         Tesisler Gurubu    
253 1 1       İletişim/Haberleşme Tesisleri    
253 1 2       Enerji Tesisleri    
253 1 3       Görüntüleme, Bilgi Toplama ve Takip Sistemleri    
253 1 4       Diğer Tesis ve Sistemler    
253 2         Makineler ve Aletler Grubu    
253 2 1       Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri    
253 2 2       İnşaat Makineleri ve Aletleri    
253 2 3       Atölye Makineleri ve Aletleri    
253 2 4       İş Makineleri ve Aletleri    
253 2 5       Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri    
253 2 6       Posta Makineleri    
253 2 7       Paketleme Makineleri    
253 2 8       Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri    
253 2 9       Ayırma, Sınıflandırma Makineleri    
253 2 10       Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler    
253 3         Cihazlar ve Aletler Grubu    
253 3 1       Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları    
253 3 2       Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri    
253 3 3       Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler    
253 3 4       Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri    
253 3 5       Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler    
253 3 6       Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri    
253 3 7       Müzik Aletleri ve Aksesuarları    
253 3 8       Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler    
253 99         Diğer Tesis, Makine ve Cihazlar    
254           TAŞITLAR HESABI    
254 1         Karayolu Taşıtları Grubu    
254 1 1       Otomobiller    
254 1 2       Yolcu Taşıma Araçları    
254 1 3       Yük Taşıma Araçları    
254 1 4       Arazi Taşıtları    
254 1 5       Özel Amaçlı Taşıtlar    
254 1 6       Mopet ve Motosikletler    
254 1 7       Motorsuz Kara Araçları    
254 3         Hava Taşıtları Grubu    
254 3 1       Motorlu Hava Taşıtları    
254 3 2       Motorsuz Hava Taşıtları    
254 99         Diğer Taşıtlar    
255           DEMİRBAŞLAR HESABI    
255 1         Döşeme ve Mefruşat Grubu    
255 1 1       Döşeme Demirbaşları    
255 1 2       Temsil ve Tören Demirbaşları    
255 1 3       Koruyucu Giysi ve Malzemeler    
255 1 4       Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar    
255 1 5       Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar    
255 2         Büro Makineleri Grubu    
255 2 1       Bilgisayarlar ve Sunucular    
255 2 2       Bilgisayar Çevre Birimleri    
255 2 3       Teksir ve Çoğaltma Makineleri    
255 2 4       Haberleşme Cihazları    
255 2 5       Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları    
255 2 6       Aydınlatma Cihazları    
255 2 99       Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu    
255 3         Mobilyalar Grubu    
255 3 1       Büro Mobilyaları    
255 3 2       Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar    
255 3 3       Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları    
255 3 4       Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları    
255 3 5       Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler    
255 4         Beslenme/ Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu    
255 4 1       Yemek Hazırlama Ekipmanları    
255 7         Kütüphane Demirbaşları Grubu    
255 7 1       Kütüphane Mobilyaları    
255 7 2       Basılı Yayınlar    
255 7 3       Görsel ve İşitsel Kaynaklar    
255 7 4       Bilgi Saklama Üniteleri    
255 7 5       Sağlık Bakanlığı Devir    
255 8         Eğitim Demirbaşları Grubu    
255 8 1       Eğitim Mobilyaları ve Donanımları    
255 8 2       Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar    
255 8 3       Derslik Süslemeleri    
255 8 4       Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları    
255 9         Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu    
255 9 1       Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar    
255 9 2       Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar    
255 9 3       Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar    
255 9 99       Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar    
255 10         Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu    
255 10 1       Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar    
255 10 2       Kontrol ve Güvenlik Sistemleri    
255 10 3       Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları    
255 12         Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Değerli Eşyalar    
255 12 1       Yemek, Servis ve Çatal-Bıçak Takımları    
255 12 2       Büro Malzemeleri    
255 99         Diğer Demirbaşlar Grubu    
255 99 1       Seyyar Kulube, Kabin,  Büfe, Sandık ve Kafesler    
255 99 2       Seyyar Tanklar ve Tüpler    
255 99 3       Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırlar    
255 99 99       Diğer Demirbaşlar    
256           DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI    
256 1         Diğer Maddi Duran Varlıklar    
257           BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)    
257 1         Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri    
257 1 1       Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar    
257 1 1 3     Su İsale Hatları    
257 1 1 4     Kanalizasyon Hatları    
257 1 1 6     Köprü ve Geçitler    
257 1 1 7     Yollar    
257 1 1 8     Sulama Kanalları    
257 1 1 9     Kuyular    
257 1 1 10     Baraj ve Göletler    
257 1 1 99     Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri    
257 1 1 99 1   Yeraltı    
257 1 1 99 2   Yerüstü    
257 2         Binalar    
257 2 1       Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar    
257 2 1 1     Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar    
257 2 1 1 1   İdare Binaları    
257 2 1 1 2   Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar    
257 2 1 1 4   Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar    
257 2 1 1 5   Spor Amaçlı Bina ve Tesisler    
257 2 1 1 6   Turizm ve Dinlenme Amaçlı Binalar    
257 2 1 1 7   Konutlar    
257 2 1 1 9   Ticaret Amaçlı Binalar    
257 2 1 1 10   Depolama Amaçlı Binalar    
257 2 1 1 13   Tarımsal Amaçlı Binalar    
257 2 1 2     Ahşap-Kerpiç Binalar    
257 2 1 2 1   İdare Binaları    
257 2 1 2 2   Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar    
257 2 1 2 4   Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar    
257 2 1 2 5   Spor Amaçlı Bina ve Tesisler    
257 2 1 2 6   Turizm ve Dinlenme Amaçlı Binalar    
257 2 1 2 7   Konutlar    
257 2 1 2 9   Ticaret Amaçlı Binalar    
257 2 1 2 10   Depolama Amaçlı Binalar    
257 2 1 3     Galip Malzemesi Saç, Çinko, Teneke Olan Binalar    
257 2 1 3 4   Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar    
257 2 1 4     Galip Malzemesi Teneke Muvakkat Barakalar ile Prefabrik Binalar    
257 2 1 4 1   İdare Binaları    
257 2 1 4 2   Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar    
257 2 1 4 4   Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar    
257 2 1 4 5   Spor Amaçlı Bina ve Tesisler    
257 2 1 4 6   Turizm ve Dinlenme Amaçlı Binalar    
257 2 1 4 7   Konutlar    
257 2 1 4 9   Ticaret Amaçlı Binalar    
257 2 1 4 10   Depolama Amaçlı Binalar    
257 2 1 4 13   Tarımsal Amaçlı Binalar    
257 2 1 99     Diğer Binalar    
257 3         Tesis, Makine ve Cihazlar    
257 3 1       Tesisler    
257 3 2       Makineler ve Aletler    
257 3 3       Cihazlar ve Aletler    
257 3 99       Diğer Tesis, Makine ve Cihazlar    
257 4         Taşıtlar    
257 4 1       Karayolu Taşıtları    
257 4 3       Hava Taşıtları    
257 5         Demirbaşlar    
257 5 1       Döşeme ve Mefruşat    
257 5 2       Büro Makineleri    
257 5 3       Mobilyalar    
257 5 4       Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları    
257 5 7       Kütüphane Demirbaşları    
257 5 8       Eğitim Demirbaşları    
257 5 9       Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar    
257 5 10       Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar    
257 5 12       Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğinde Eşyalar    
257 5 99       Diğer Demirbaşlar    
257 6         Diğer Maddi Duran Varlıklar    
257 99         Birikmiş Toplu Amortismanlar    
258           YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI    
258 1         Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri    
258 2         Binalar    
258 3         Tesis, Makine ve Cihazlar    
258 4         Etüt ve Proje Giderleri     
259           VERİLEN AVANSLAR HESABI    
259 1         Avanslar     
259 2         Akreditifler    
26           MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR    
260           HAKLAR HESABI    
260 1         Harita, Plan ve Projeler    
260 1 1       Haritalar    
260 1 2       Plan ve  Projeler    
260 2         Lisanslar    
260 3         Patentler    
260 99         Diğer Haklar    
264           ÖZEL MALİYETLER HESABI    
264 1         Özel Maliyetler    
267           DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI    
267 1         Bilgisayar Yazılımları    
267 99         Diğer Çeşitli Maddi Olmayan Duran Varlıklar     
268           BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)    
268 1         Haklar Amortismanı    
268 2         Özel Maliyetler Amortismanı    
268 7         Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Amortismanı    
269           VERİLEN AVANSLAR HESABI    
269 1         Avanslar    
269 2         Akreditifler    
27           ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR    
271           ARAMA GİDERLERİ HESABI    
271 1         Arama Giderleri    
272           HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI    
272 1         Hazırlık ve Geliştirme Giderleri    
278           BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI HESABI (-)    
278 1         Birikmiş Tükenme Payları     
279           VERİLEN AVANSLAR HESABI    
279 1         Avanslar    
28           GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI    
280           GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI    
280 1         Personel Yıl Sonu (1/2) Ücretleri    
280 2         Gelecek Yıllara Ait Maaş (1/2)    
280 3         Gelecek Yıllara Ait Kira Giderleri    
280 4         Gelecek Yıllara Ait Sabit Ek Ödeme Giderleri    
280 5         Gelecek Yıllara Ait Haberleşme Giderleri    
280 6         Gelecek Yıllara Ait Ulaştırma Giderleri    
280 7         Gelecek Yıllara Ait Siğorta Giderleri    
280 9         Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler    
281           GELİR TAHAKKUKLARI HESABI    
281 1         Faiz Geliri Tahakkukları    
281 2         Kira Geliri Tahakkukları    
281 3         Tedavi Geliri Tahakkukları    
281 9         Diğer Gelir Tahakkukları    
29           DİĞER DURAN VARLIKLAR    
293           GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR HESABI    
293 01         Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar    
294           ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI    
294 1         Elden Çıkarılacak Stoklar    
294 2         Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar    
294 2 1       Makine ve Cihazlar    
294 2 2       Taşıtlar    
294 2 3       Demirbaşlar    
294 2 99       Elden Çıkarılacak Diğer Maddi Duran Varlıklar    
295           PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI    
297           DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI    
297 1         Diğer Çeşitli Duran Varlıklar     
298           STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)    
298 1         Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı    
299           BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)    
299 2         Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar    
299 2 1       Makine ve Cihazlar    
299 2 2       Taşıtlar    
299 2 3       Demirbaşlar    
299 2 99       Diğer Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar    
299 99         Diğer Çeşitli Duran Varlıklar    
3           KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR    
30           MALİ BORÇLAR    
303           İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI    
303 1         İşletmeler Arası Mali Borçlar    
303 2         KDV Mahsuplaşmasından Doğan İşletmeler Arası Mali Borçlar    
32           TİCARİ BORÇLAR    
320           SATICILAR HESABI    
320 1         Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerine Borçlar    
320 2         Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelerine Borçlar    
320 4         Mahalli İdarelere Borçlar    
320 6         KİT'lere Borçlar    
320 7         Diğer  Kamu Tüzel Kişilere Borçlar    
320 9         Özel Sektör Şirketlerine Borçlar    
320 11         Gerçek Kişilere Borçlar    
320 12         Temlikli Borçlar    
320 13         İcralı Borçlar    
320 14         Periyodik Abonelik Ödemeleri    
320 15         Kurumlarararası Hizmet Alımından Doğan Borçlar    
326           ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI    
326 1         İhale Teminatları    
326 1 1       Geçici Teminatlar    
326 1 2       Kesin Teminatlar    
326 1 3       Ek Kesin Teminatlar    
326 99         Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar    
329           DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI    
329 1         Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Borçlar    
329 2         Gerçek ve Tüzel Kişilere Borçlar    
329 9         Diğer Ticari Borçlar    
33           DİĞER BORÇLAR    
335           PERSONELE BORÇLAR HESABI    
335 1         Personele Ödenecek Ücretler    
335 2         Personele Ödenecek Yolluklar    
335 3         Personele Ödenecek Nöbet Ücretleri    
335 4         Personele Ödenecek Kıdem Tazminatları    
335 5         Personele Ödenecek İhbar Tazminatları    
335 6         Personele Ödenecek İkramiyeler    
335 7         Personele Ödenecek Fazla Mesai     
335 8         Personele Ödenecek Memur Maaşları    
335 9         Personele Ödenecek Zorunlu Mesleki Sigorta    
335 10         Toplu Sözleşme Primi Emanetleri     
335 99         Personele Olan Diğer Borçlar    
336           DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI    
336 6         SGK Katılım Payları    
336 7         Faaliyet Konusu Dışındaki Borçlar    
336 8         Mahiyeti Tespit Edilemeyen Tutarlar    
336 9         Sayman Mutemedi Tahsilatları    
336 13         Avukatlık Ücretleri    
336 14         Fazla ve Yersiz Tahsilat    
336 15         İşletmeye Ait Detayı Tespit Edilemeyen Tahsilatlar    
336 19         Personel ve Diğer Kişilerden Alacaklara Ait Emanetler    
336 21         Hizmet Alımı Yolu ile Çalıştırılan İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatlarına Ait Emanet     
336 24         İş Sağlığı ve Güvenliği Diğer Çeşitli Borçları    
336 99         Diğer Çeşitli Borçlar    
336 99 01       Diğer Çeşitli Borçlar  
336 99 01 01     Müsadereli Mallardan Borçlar
336 99 01 02     Tahakkuk Eden Tarife Bedelleri
336 99 01 03     Özel Bütçe ye Ödenecek OGM. Borçları (Merkez) 
336 99 01 04     Mutabakatı Sağlanacak Alacaklı Müdürlükler H/C
336 99 01 05     KTH Satışlar
336 99 01 06     Müdürlüklere Borçlar
336 99 01 06 01   Döner Sermaye Muhasebe Şube Müdürlüğü
336 99 01 06 02   Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü
336 99 01 06 03   Orman Bölge Müdürlükleri
336 99 01 06 04   Yedek Parça Depo Müdürlüğü
336 99 01 06 05   İşletme Müdürlükleri
336 99 01 06 06   Fidanlık Müdürlükleri
336 99 01 07     Özel Bütçe Adına Ödenen Diğer Borçlar
336 99 01 08     Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Borçlar
336 99 01 09     Gerçek ve Tüzel Kişilere Borçlar
336 99 01 99     Diğerleri
34           ALINAN AVANSLAR    
340           ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI    
340 1         Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinden     
340 2         Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelerden    
340 4         Mahalli İdarelerden     
340 7         Diğer Kamu Tüzel Kişilerden     
340 9         Özel Sektör Şirketlerinden     
340 11         Gerçek Kişilerden     
340 11 1       Yurtiçi Gerçek Kişilerden     
340 99         Diğer Alıcılardan     
349           ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI    
349 1         Alınan Diğer Avanslar    
35           YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ    
350-358           YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ HESABI    
36           ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER    
360           ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI    
360 1         Gelir Vergisi Tevkifatları    
360 1 1       Aylık ve Ücretlerden Kesilen Gelir Vergisi    
360 1 2       İstihkak ve Hizmet Alımlarından Kesilen Gelir Vergisi    
360 1 8       Asgari Geçim İndiriminden Doğan Mahsup Edilecek Gelir Vergisi    
360 1 9       Diğer Kesilen Gelir Vergisi    
360 2         Kurumlar Vergisi    
360 3         Damga Vergisi    
360 3 1       Aylık ve Ücretlerden Kesilen Damga Vergisi    
360 3 2       Sözleşmeye Ait Damga Vergisi    
360 3 3       İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi    
360 3 4       Karar Puluna Ait Damga Vergisi    
360 3 5       Ödemelerden Kesilen Damga Vergisi    
360 3 99       Diğer Kesilen Damga Vergisi    
360 4         Katma Değer Vergisi    
360 4 1       Ödenecek Katma Değer Vergisi    
360 4 2       Katma Değer Vergisi Tevkifatı    
360 4 2 1     1/2  KDV Kesintisi    
360 4 2 2     1/3 KDV Kesintisi    
360 4 2 3     2/3 KDV Kesintisi    
360 4 2 4     9/10 KDV Kesintisi    
360 4 2 5     1/6 KDV  Kesintisi    
360 4 2 6     4/5 KDV Kesintisi    
360 4 2 7     1/1 KDV Kesintisi    
360 4 2 8     2/10 KDV Kesintisi    
360 4 2 9     5/10 KDV Kesintisi    
360 4 2 10     7/10 KDV Kesintisi    
360 4 9       Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri    
360 5         İstihkaklardan Vergi Borçlarına Karşılık Yapılan Kesintiler    
360 6         Özel Tüketim Vergisi     
360 99         Ödenecek Diğer Vergiler    
361           ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI    
361 1         İştirakçi Payları    
361 1 1       Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi    
361 1 2       Genel Sağlık Sigortası Primi    
361 2         İşveren Payı    
361 2 1       Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi    
361 2 2       Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi    
361 2 3       Genel Sağlık Sigortası Primi    
361 2 4       Fiili Hizmet Zamları    
361 2 9       Matrah Farkı Primi    
361 3         Geçmiş Yıllar Primleri    
361 4         İşsizlik Sigortası Primleri    
361 4 1       İştirakçi Payı    
361 4 2       İşveren Payı    
361 5         Prim Artığı    
361 5 1       İştirakçi Prim Artığı    
361 5 2       İşveren Prim Artığı    
361 6         Sosyal Güvenlik Destekleme Primi     
361 9         Diğer Kesintiler    
361 9 1       İştirakçilerden Tahsil Edilen Cezalar    
361 9 2       Müteahhitlere Hakedişlerinden Yapılan Sigorta Primi ve Gecikme Cezaları    
361 9 99       Diğer Kesintiler    
361 10         Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne    
361 10 1       İştirakçi Payları    
361 10 1 1     % 16 Aylık Aidat Kesintisi    
361 10 1 3     % 100 Artış Kesenekleri    
361 10 2       Devlet Payları    
361 10 2 1     % 20 Aylık Aidatı Devlet Katkısı    
361 10 2 3     % 100 Artış Kesenekleri Devlet Katkısı    
361 10 2 4     % 12 Genel Sağlık Sigortası Primi    
361 10 3       İştirakçilerden Tahsil Edilen Cezalar    
361 10 4       Emekli İkramiyeleri    
361 10 5       Yönetim Giderleri     
361 10 6       Makam Tazminatı    
361 10 7       Emekli Sandığı İkraz Taksitleri    
361 10 8       5434 sayılı E.San.Kan. 14/i Mad. Satış Aidatından Yapılan % 50 Kesinti    
361 10 9       Hizmet Borçlanması Keseneği    
361 10 10       İnzibati Para Cezaları    
361 10 11       Temsil ve Görev Tazminatı Karşılığı    
361 10 12       Emekli Sandığı Diğer Gelirleri    
361 11         Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına    
361 11 1       SSK Primleri    
361 11 1 1     SSK Primi - İşçi    
361 11 1 2     SSK Primi - İşveren    
361 11 1 3     SSK Alt Sınır Prim Farkı    
361 11 2       SSK Para Cezaları    
361 11 3       Müteahhit Hakedişlerinden Yapılan Sigorta Primi ve Gecikme Cezaları    
361 11 4       Ödenmemiş Sigorta Primi Karşılıkları    
361 11 5       Sosyal Güvenlik Destekleme Primi    
361 11 6       Para Cezaları    
361 11 99       Sosyal Sigortalar Kurumu Adına Yapılan Diğer Tahsilatlar    
362           ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI    
362 1         Ödenecek Hazine Hissesi    
362 2         SHÇEK Payı    
362 3         Merkez Hissesi    
362 4         Yıl Sonu Karından Hazineye Aktarılacak Tutarlar    
362 5         Bilimsel Araştırma Proje Payları    
362 6         Ödenecek İşletme Masrafları    
362 7         Ödenecek Amortisman Giderleri    
362 8         Kurum Harcama Payı    
362 9         Bina Onarım Katkı Payı    
362 10         Akreditasyon Payı    
362 99         Ödenecek Diğer Yükümlülükler    
362 99 01       Ağaçlandırma Fon gelirleri    
362 99 01 01     Merkez    
362 99 01 02     İşletmeler    
362 99 02       Bakanlık Fonu Gelirleri (Merkezden)    
368           VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI    
368 1         Vergi ve Fonlar    
368 1 1       Gelir Vergisi    
368 1 2       Kurumlar Vergisi    
368 1 3       Damga Vergisi    
368 1 4       Katma Değer Vergisi    
368 1 9       Diğer Vergiler    
368 2         Sosyal Güvenlik Kesintileri    
368 3         Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri    
368 3 1       Ödenecek Hazine Hissesi    
368 3 2       SHÇEK Payı    
368 3 3       Merkez Hissesi    
368 3 4       Yıl Sonu Karından Hazineye Aktarılacak Tutarlar    
368 9 9       Diğer Yükümlülükler    
369           ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI    
369 1         İcra ve Nafaka Kesintileri    
369 1 1       İcra Kesintileri    
369 1 2       Nafaka Kesintileri    
369 2         Kefalet Aidatları    
369 2 1       Kefalet Aidatları    
369 2 2       Kefalet Giriş Aidatları    
369 3         Sendika Kesintileri    
369 3 1       Sendika Kesintileri    
369 6         Mahkemece Tedbir Konulan Firma Alacağı    
369 7         Mahkemece Tedbir Konulan Firma KDV'si    
369 8         Lojman Kesintisi    
369 9         Diğer Yükümlülükler    
369 9 1       Lojman Kirası    
369 9 2       Çeşitli Emanetler    
369 9 3       Personelden Diğer Alacaklar    
369 9 9       Diğer Yükümlülükler    
369 10         Mahkeme veya İcra Takipli Firma Borçları    
369 11         Ödenecek İcra ve Diğer Kesintiler    
369 12         Mahkeme veya İcra Takipli Firma Borçları  Avukat Vekalet Ücreti ve Mahkeme Masrafları    
369 13         Asgari Ücret Destek Kesintisi    
37           BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI    
370           DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI    
371           DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI (-)    
372           KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI    
372 1         Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları    
372 2         Geçici İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları    
372 3         Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları    
372 9         Diğer Kıdem Tazminatı Karşılıkları    
373           MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI HESABI    
373 1         Maliyet Gider Karşılığı    
379           DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI    
379 1         Diğer Borç ve Gider Karşılıkları     
38           GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI    
380           GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI    
380 1         Gelecek Aylara Ait Kira Gelirleri    
380 2         Gelecek Aylara Ait Satış Gelirleri    
380 9         Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler    
381           GİDER TAHAKKUKLARI HESABI    
381 1         Personel Ücret Tahakkukları    
381 2         Personel Yolluk Tahakkukları    
381 3         Diğer Personel Tahakkukları    
381 9         Diğer Gider Tahakkukları    
39           DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI    
391           HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI    
391 1         Hesaplanan KDV Hesabı-%1     
391 2         Hesaplanan KDV Hesabı-%8     
391 3         Hesaplanan KDV Hesabı-%18     
391 99         Diğer Hesaplanan KDV Hesabı    
392           DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI     
392 1         Diğer Katma Değer Vergisi    
393           MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI    
393 1         Merkez    
393 1 1       Döner Sermaye Muhasebe Şube Müdürlüğü    
393 1 2       Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü    
393 1 3       Yedek Parça Depo Müdürlüğü    
393 2         İşletme    
393 2 1       Orman Bölge Müdürlükleri    
393 2 2       Orman İşletme/Fidanlık Müdürlükleri    
397           SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI    
397 1         Kasa Sayım Fazlaları    
397 4         Menkul Kıymet Fazlaları     
397 5         Stok Sayım Fazlaları    
397 99         Diğer Sayım Fazlaları    
399           DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI    
399 01         Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar     
4           UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR    
40           MALİ BORÇLAR    
403           İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI    
403 1         İşletmeler Arası Mali Borçlar    
403 2         KDV Mahsuplaşmasından Doğan İşletmeler Arası Mali Borçlar    
42           TİCARİ BORÇLAR    
420           SATICILAR HESABI    
420 1         Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerine Borçlar    
420 2         Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelere Borçlar    
420 4         Mahalli İdarelere Borçlar    
420 6         KİT'lere Borçlar    
420 7         Diğer Tüzel Kişilere Borçlar    
420 9         Özel Sektör Şirketlere Borçlar    
420 11         Gerçek Kişilere  Borçlar    
420 12         Temlikli Borçlar    
420 13         İcralı Borçlar    
420 14         Periyodik Abonelik Ödemeleri    
420 15         Kurumlarararası Hizmet Alımından Doğan Borçlar    
426           ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI    
426 1         İhale Teminatları    
426 1 1       Geçici Teminatlar    
426 1 2       Kesin Teminatlar    
426 1 3       Ek Kesin Teminatlar    
426 99         Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar    
429           DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI    
429 1         Diğer Ticari Borçlar    
43           DİĞER BORÇLAR    
436           DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI    
436 1         Diğer Çeşitli Borçlar    
438           KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI    
438 1         Vergi ve Fonlar    
438 1 1       Gelir Vergisi    
438 1 2       Kurumlar Vergisi    
438 1 3       Damga Vergisi    
438 1 4       Katma Değer Vergisi    
438 1 99       Diğer Vergiler    
438 2         Sosyal Güvenlik Kesintileri    
438 3         Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri    
438 3 1       Hazine Hissesi    
438 3 2       SHÇEK Payı    
438 3 3       Merkez Hissesi    
438 3 4       Yıl Sonu Karından Hazineye Aktarılacak Tutarlar    
438 9         Diğer Yükümlülükler    
44           ALINAN AVANSLAR    
440           ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI    
440 1         Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinden     
440 2         Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelerden    
440 4         Mahalli İdarelerden     
440 7         Diğer Kamu Tüzel Kişilerden     
440 9         Özel Sektör Şirketlerinden     
440 11         Gerçek Kişilerden     
440 11 1       Yurtiçi Gerçek Kişilerden     
440 99         Diğer Alıcılardan     
449           ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI    
449 1         Alınan Diğer Avanslar     
449 2         SGK'dan Global Bütçe Kapsamında Gelen Paralar    
47           BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI    
472           KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI    
472 1         Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları    
472 2         Geçici İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları    
472 3         Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları    
472 9         Diğer Kıdem Tazminatı Karşılıkları    
48           GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI    
480           GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI    
480 1         Gelecek Yıllara Ait Kira Gelirleri    
480 2         Gelecek Aylara Ait Satış Gelirleri    
480 9         Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler    
481           GİDER TAHAKKUKLARI HESABI    
481 1         Personel Ücret Tahakkukları    
481 2         Personel Yolluk Tahakkukları    
481 3         Diğer Personel Tahakkukları    
481 9         Diğer Gider Tahakkukları    
5           ÖZ KAYNAKLAR    
50           ÖDENMİŞ SERMAYE    
500           SERMAYE HESABI    
500 1         Tahsis Edilen Sermaye    
500 2         Artırılan Sermaye    
500 3         Kârlardan Eklenen    
500 4         Bağış ve Yardımlardan Eklenen    
500 5         Hazinece Verilen Ayni Yardımlardan Eklenen    
500 6         Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışlarından Eklenen    
501           ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)    
501 1         Tahsis Edilen Sermaye    
501 2         Artırılan Sermaye    
501 3         Kârlardan Eklenen    
501 4         Bağış ve Yardımlardan Eklenen    
501 5         Hazinece Verilen Ayni Yardımlardan Eklenen    
52           SERMAYE YEDEKLERİ    
522           MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI HESABI    
522 1         Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları    
522 1 1       Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri    
522 1 2       Binalar    
522 1 3       Tesis, Makine ve Cihazlar    
522 1 4       Taşıtlar    
522 1 5       Demirbaşlar    
522 1 6       Diğer Maddi Duran Varlıklar    
522 1 10       Arazi ve Arsaların Yeniden Değerleme Farkları    
522 2         Maddi Olmayan Duran Varlıkların Yeniden Değerleme Farkları    
522 2 1       Hakların Yeniden Değerleme Farkları    
522 2 3       Özel Maliyetlerin Yeniden Değerleme Farkları    
522 2 4       Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıkların Yeniden Değerleme Farkları    
522 3         Diğer Duran Varlıkların Yeniden Değerleme Farkları    
527           DEĞER ARTIŞLARI HESABI    
527 1         Değer Artışları     
54           YEDEKLER    
549           ÖZEL FONLAR HESABI    
549 1         Özel Fonlar    
57           GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI    
570           GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI HESABI    
570 1         N-1 Yılına Ait Kârlar    
570 2         N-2 Yılına Ait Kârlar    
570 3         N-3 Yılına Ait Kârlar    
570 4         N-4 Yılına Ait Kârlar    
570 5         N-5 Yılına Ait Kârlar    
570 6         N-6 Yılına Ait Kârlar    
58           GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI    
580           GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)    
580 1         N-1 Yılına Ait Zararlar    
580 2         N-2 Yılına Ait Zararlar    
580 3         N-3 Yılına Ait Zararlar    
580 4         N-4 Yılına Ait Zararlar    
580 5         N-5 Yılına Ait Zararlar    
580 6         N-6 Yılına Ait Zararlar    
59           DÖNEM NET KÂRI/ZARARI    
590           DÖNEM NET KÂRI HESABI    
591           DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)    
6           GELİR TABLOSU  HESAPLARI    
60           BRÜT SATIŞLAR    
600           YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI    
600 2         Orman Gelirleri    
600 2 1       Endüstriyel Ağaç Ürünleri Satış Gelirleri    
600 2 1 1     Piyasa Satış Gelirleri    
600 2 1 2     Tahsisli Satış Gelirleri    
600 2 1 3     Maliyet Bedelli Satış Gelirleri    
600 2 1 4     Tarifeli Satış Gelirleri    
600 2 1 5     Tarifesiz Satış Gelirleri    
600 2 1 6     Köylülere ve Kooperatiflere Yapılan Satış Gelirleri    
600 2 1 7     Dikili Ağaç Satış Gelirleri    
600 2 1 8     İç Tüketim Satış Gelirleri    
600 2 2       Odun Dışı Orman Ürünleri Satış Gelirleri    
600 2 3       Orman Ağaçları Fidan Satış Gelirleri    
600 2 4       Süs Bitkileri Satış Gelirleri    
600 2 5       Tohum Satış Gelirleri    
600 2 6       Park ve Bahçe Düzenlenmesinden Elde Edilen Gelirler    
600 2 7       Orman İçi Dinlenme Yerleri Gelirleri    
600 2 7 1     Mesire Yerleri Gelirleri    
600 2 7 2     Kent Ormanları Gelirleri    
600 2 7 3     Ekoturizm ve Orman Ekosistem Gelirleri     
600 2 7 4     Arberotum Gelirleri     
600 2 10 1     İdare Tarafından İşletilen Yerlerden Elde Edilen Gelirler    
600 2 10 2     Müstecirler Tarafından İşletilen Alanlardan Elde Edilen Gelirler    
600 2 10 99     Diğer Gelirler    
600 2 99       Diğer Orman Gelirleri    
600 2 99 1     Yayla İşletme Gelirleri    
600 2 99 99     Diğer Orman Gelirleri    
600 13         Tasfiye Edilecek Eşya ve Hurda Satış Gelirleri    
600 13 1       Tasfiye Edilecek Eşya Gelirleri    
600 13 2       Hurda Gelirleri    
600 99 1       Ticari Mal Satış Gelirleri    
600 99 2       Mamül Satış Gelirleri     
600 99 99       Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri    
601           YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI    
601 2         Orman Gelirleri    
601 2 1       Endüstriyel Ağaç Ürünleri Satış Gelirleri    
601 2 1 1     Piyasa Satış Gelirleri    
601 2 2       Odun Dışı Orman Ürünleri Satış Gelirleri    
601 2 3       Orman Ağaçları Fidan Satış Gelirleri    
601 2 4       Süs Bitkileri Satış Gelirleri    
601 2 5       Tohum Satış Gelirleri    
601 2 6       Park ve Bahçe Düzenlenmesinden Elde Edilen Gelirler    
601 2 99 99     Diğer Orman Gelirleri    
602           DİĞER GELİRLER HESABI     
602 4 9       İşletmelerarası Bedelsiz Devredilen Mal ve Malzeme Gelirleri    
602 4 9 2     Ayni    
602 5         Diğer Gelirler    
602 5 99       Diğer Çeşitli Gelirler    
602 5 99 01     Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler    
61           SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)    
610           SATIŞTAN İADELER HESABI (-)    
610 3         Mal ve Hizmet Gelirleri    
610 3 2       Orman Gelirleri    
610 3 2 1     Endüstriyel Ağaç Ürünleri Satış Gelirleri    
610 3 2 1 1   Piyasa Satış Gelirleri    
610 3 2 1 2   Tahsisli Satış Gelirleri    
610 3 2 1 3   Maliyet Bedelli Satış Gelirleri    
610 3 2 1 4   Tarifeli Satış Gelirleri    
610 3 2 1 5   Tarifesiz Satış Gelirleri    
610 3 2 1 6   Köylülere ve Kooperatiflere Yapılan Satış Gelirleri    
610 3 2 1 7   Dikili Ağaç Satış Gelirleri    
610 3 2 1 8   İç Tüketim Satış Gelirleri    
610 3 2 2     Odun Dışı Orman Ürünleri Satış Gelirleri    
610 3 2 3     Orman Ağaçları Fidan Satış Gelirleri    
610 3 2 4     Süs Bitkileri Satış Gelirleri    
610 3 2 5     Tohum Satış Gelirleri    
610 3 2 6     Park ve Bahçe Düzenlenmesinden Elde Edilen Gelirler    
610 3 2 7     Orman İçi Dinlenme Yerleri Gelirleri    
610 3 2 7 1   Mesire Yerleri Gelirleri    
610 3 2 7 2   Kent Ormanları Gelirleri    
610 3 2 7 3   Ekoturizm ve Orman Ekosistem Gelirleri     
610 3 2 7 4   Arberotum Gelirleri     
610 3 2 10     Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı ve Tabiat Anıtlarından Elde Edilecek Gelirler    
610 3 2 10 1   İdare Tarafından İşletilen Yerlerden Elde Edilen Gelirler    
610 3 2 10 2   Müstecirler Tarafından İşletilen Alanlardan Elde Edilen Gelirler    
610 3 2 10 99   Diğer Gelirler    
610 3 2 99     Diğer Orman Gelirleri    
610 3 2 99 1   Yayla İşletme Gelirleri    
610 3 2 99 99   Diğer Orman Gelirleri    
610 3 7       Barınma ve Konaklama Gelirleri    
610 3 7 4     Otelcilik Gelirleri    
610 3 7 99     Diğer Barınma ve Konaklama Gelirleri    
610 3 8       İmalat, Yenileştirme, Bakım, Onarım ve Kurtarma Gelirleri    
610 3 13       Tasfiye Edilecek Eşya ve Hurda Satış Gelirleri    
610 3 13 1     Tasfiye Edilecek Eşya Gelirleri    
610 3 13 2     Hurda Gelirleri    
610 3 13 3     Depolama ve Gümrüklü Alan Hizmet Gelirleri    
610 3 13 4     Maliyet, Sigorta, Navlun (CİF) Gelirleri    
610 3 99       Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri    
610 3 99 1     Ticari Mal Satış Gelirleri    
610 3 99 2     Mamül Satış Gelirleri     
610 3 99 99     Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri    
611           SATIŞ İSKONTOLARI HESABI (-)    
611 1         Satılan Mallardan İskontolar    
611 2         Hizmet Satışlarından İskontolar    
611 99         Diğer Satış İskontoları    
62           SATIŞLARIN MALİYETİ (-)    
620           SATILAN MAMULLER MALİYETİ HESABI (-)    
620 5         Orman Mamulleri    
620 5 1       Maktalar    
620 5 2       Orman İçi İstif Yeri    
620 5 3       Orman Dışı İstif Yeri    
620 6         Baskı, Matbaa ve Yayın Üretimleri    
620 99         Diğer Satılan Mamuller Maliyeti    
623           DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ HESABI (-)    
623 1         Hurda Malzemeler     
623 2         Hurda Metaller    
623 3         Değeri Düşen Stoklar    
623 4         Promosyon Malzemeler    
623 60         Tarım ve Hayvancılık Tali Ürünleri    
623 60 99       Diğer Tali Ürünler    
623 99         Diğer Satışlar    
63           FAALİYET GİDERLERİ (-)    
630           ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI (-)    
630 70         Orman Araştırma ve Geliştirme Giderleri    
630 70 1       Silvikültür Giderleri    
630 70 2       Fidanlık ve Tohum Giderleri    
630 70 3       Örmanlardaki Böcek ve Hastalıklara İlişkin Giderler    
630 70 4       Orman Yolları Yatırım Giderleri    
630 70 5       Orman Yolları Giderleri (Cari)    
630 70 6       İş ve Üretim Makineleri Tamir ve Bakım Giderleri    
630 70 7       Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Giderleri    
630 70 8       Orman Planlama Giderleri    
630 70 9       Proje Giderleri    
630 90         Amortismanlar    
631           PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HESABI (-)    
631 03         Mal ve Hizmet Alım Giderleri    
631 03 02       Üretime ve Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları    
631 03 03       Yolluklar    
631 03 05       Hizmet Alımları    
631 03 06       Temsil ve Tanıtma Giderleri    
632           GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI (-)    
632 01         Personel Giderleri    
632 01 01       Memurlar    
632 01 02       Sözleşmeli Personel    
632 01 03       İşçiler    
632 01 04       Geçici Personel    
632 02         Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri    
632 02 01       Memurlar    
632 02 02       Sözleşmeli Personel    
632 02 03       İşçiler    
632 02 04       Geçici Personel    
632 03         Mal ve Hizmet Alım Giderleri    
632 03 02       Üretime ve Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları    
632 03 03       Yolluklar    
632 03 04       Görev Giderleri    
632 03 05       Hizmet Alımları    
632 03 06       Temsil ve Tanıtma Giderleri    
632 03 07       Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri    
632 03 08       Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri    
632 05         Cari Transferler    
632 05 01       Görev Zararları    
632 05 03       Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler    
632 05 08       Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar    
632 05 09       Diğer Transferler     
64           DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR    
642           FAİZ GELİRLERİ HESABI    
642 9         Diğer Gelirler    
642 9 1       Fazi Gelirleri    
642 9 1 4     Mevduattan Alınan Faizler    
642 9 1 5     Ticari Alacaklardan Alınan Faizler    
642 9 1 6     Repo Gelirleri    
644           KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR HESABI    
644 9         Diğer Gelirler    
644 9 2       Konusu Kalmaya Karşılıklar    
644 9 2 1     Karşılıklardan Tahsil Edilenler    
649           DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR HESABI    
649 9         Diğer Gelirler    
649 9 4       Kira Gelirleri    
649 9 4 1     Kira Gelirleri    
649 9 5       Fazla ve Yersiz Ödemelerden Kaynaklanan Gelirler    
649 9 5 1     Personele Yapılan Fazla ve Yersiz Ödemeden Kaynaklanan Gelirleri    
649 9 5 2     Gerçek Kişilere Yapılan Fazla ve Yersiz Ödemeden Kaynaklanan Gelirleri    
649 9 5 3     Tüzel Kişilere Yapılan Fazla ve Yersiz Ödemeden Kaynaklanan Gelirleri    
649 9 6       Fazla ve Yersiz Ödemelerden Kaynaklanan Gelirler    
649 9 6 1     Personelden Alacaklara Yürütülen Faizler    
649 9 6 99     Diğer Alacaklara Yürütülen Faizler    
649 9 9       Diğer Olağan Çeşitli Gelirler    
649 9 9 1     İlan ve Reklam Gelirleri    
649 9 9 2     Şartname Satış Gelirleri    
649 9 9 99     Diğer Olağan Gelir ve Kârlar    
65           DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)    
654           KARŞILIK GİDERLERİ HESABI (-)    
654 1         Karşılık Giderleri    
659           DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR HESABI (-)    
659 1         Tahsil Edilebilme Niteliği Kalmayan Alacaklarla İlgili Giderler    
659 2         Sayım Noksanlıklarına İlişkin Giderler    
659 3         SGK Alacakları Terkini    
659 5         Merkezi Yönetim Bütçesinde Yer Alan Kuruluşlardan Alacaklar Terkini    
659 6         Gerçek Kişilerden Alacaklar Terkini (06.04.2011-6225 S.K./5.Madde Gereği)    
659 8         Tahsil veya Terkin Edilmeyen Birlik Merkez Kesintisi     
659 99         Diğer Olağan Gider ve Zararlar    
67           OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR    
671           ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI HESABI    
671 1         Kıdem Tazminatı Karşılık İptalleri Kârları    
679           DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR HESABI    
679 8         Taşınır Kuruş Farkları     
679 9         Diğer Gelirler    
679 9 3       Para Cezaları    
679 9 3 1     Alınan Ceza ve Tazminatlar    
679 9 9 3     Sayım Fazlalarından Doğan Gelirler    
679 9 9 4     İrat Kaydedilen Depozito ve Teminatlar    
679 9 90       Diğer Olağandışı Çeşitli Gelirler    
679 9 90 1     Maddi Duran Varlık Satış Kârları    
679 9 90 99     Diğer Çeşitli Olağandışı Gelir ve Kârlar    
68           OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)    
680           ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI HESABI (-)    
681           ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI HESABI (-)    
681 1         Önceki Dönem Gider ve Zararları    
689           DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR HESABI (-)    
689 1         Elden Çıkarılacak Stok Satış Zararları    
689 2         Tazminatla Karşılanmayan Hasarlar    
689 3         İhbar Tazminatları    
689 4         Ödenen Diğer Ceza ve Tazminatlar    
689 5         Kurumlararası Mal ve Malzeme Devrinden Doğan Zararlar    
689 6         Diğer Kurumlara Mal ve Malzeme Devrinden Doğan Zararlar    
689 8         Taşınır Kuruş Farkları    
689 99         Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar    
69           DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)    
690           DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI HESABI    
691           DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI (-)    
691 1         Kurumlar Vergisi Karşılıkları    
691 9         Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları    
692           DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI HESABI    
7           MALİYET HESAPLARI    
71           DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ    
710           DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ HESABI    
710 03         Mal ve Hizmet Alım Giderleri    
710 03 01       Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları    
710 03 01 06     Kimyevi Ürün Alımları    
710 03 01 06 01   Kimyevi Ürün Alımları    
710 03 01 09     Diğer Mal ve Malzeme  Alımları    
710 03 01 09 01   Diğer Mal ve Malzeme  Alımları    
711           DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ YANSITMA HESABI    
73           GENEL ÜRETİM GİDERLERİ    
730           GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HESABI    
730 70         Orman Ürünleri Üretim Giderleri    
730 70 1       Ölçme ve Diğer Giderler    
730 70 2       Kesme ve Tomruklama Giderleri    
730 70 3       Ardaklanmayı Önleme Giderleri    
730 70 4       Sürütme ve Toplama Giderleri    
730 70 5       Taşıma Giderleri    
730 70 6       İstif Giderleri    
730 70 7       Tasnif ve Depolama Giderleri    
730 70 8       İstihkak Fazlaları    
730 70 9       Yükleme Giderleri    
730 70 10       Orman Ürünleri İthalatı Giderleri    
730 70 11       Tarife Bedelleri    
730 70 99       Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri    
731           GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI    
75           ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ    
750           ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI    
750 70         Orman Araştırma ve Geliştirme Giderleri    
750 70 1       Silvikültür Giderleri    
750 70 1 1     Doğal Gençleştirme Giderleri    
750 70 1 2     Gençlik Bakımı Giderleri    
750 70 1 3     Gençliklerde Koruma Giderleri    
750 70 1 4     Sıklık Bakımı Giderleri    
750 70 1 5     Enerji Ormanı Tesisi Giderleri    
750 70 1 6     Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Giderleri    
750 70 1 7     Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri    
750 70 1 8     Enerji Ormanı Koruma Giderleri    
750 70 1 9     Ormanların Rehabilitesi Giderleri    
750 70 1 10     Sunî Gençleştirme Giderleri    
750 70 1 11     Kültür Bakımı Giderleri    
750 70 1 12     Kültür Sahalarında Koruma Giderleri    
750 70 1 13     Yanan Alanların Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Ormanlar Tesisi Projesi (YARDOP) Giderleri    
750 70 2       Fidanlık ve Tohum Giderleri    
750 70 3       Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklara İlişkin Giderler    
750 70 3 1     Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklar ile Mücadele Giderleri    
750 70 3 2     Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla ilgili Yatırım Giderleri    
750 70 3 3     Orman Koruma Gideri    
750 70 4       Orman Yolları Yatırım Giderleri    
750 70 4 1     Orman Yolları Yapım Giderleri    
750 70 4 2     Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri    
750 70 4 3     Orman Yolları Üst Yapı Giderleri    
750 70 4 4     Köprü Yapım Giderleri    
750 70 4 5     Sanat Yapıları Giderleri    
750 70 4 6     Orman Yolları Etüt-Proje Planlama Giderleri    
750 70 5       Orman Yolları Giderleri (Cari)    
750 70 5 1     Orman Yolları Etüt Aplikasyon Giderleri    
750 70 5 2     Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri    
750 70 5 3     Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri    
750 70 5 4     Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri    
750 70 5 5     Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri    
750 70 5 6     Traktör Yolları Yapım Giderleri    
750 70 5 7     Orman Yolları Tamir-Bakım Giderleri