ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE HESAP PLANI
1         DÖNEN VARLIKLAR ÇIKARILANLAR
10         HAZIR DEĞERLER
100         KASA HESABI
102         BANKALAR HESABI
102 01       Vadesiz Hesap
102 01 01     T.C. Ziraat Bankası
102 01 02     T. Halk Bankası
102 01 03     T. Vakıf Bankası
102 01 99     Diğer Bankalar
102 02       Vadeli Hesap (Merkez)
102 02 01     T.C. Ziraat Bankası
102 02 02     T. Halk Bankası
102 02 03     T. Vakıflar Bankası
102 02 04     Diğer Bankalar
103         VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HES.( - )
103 01       Verilen Çekler           
103 01 01     T.C. Ziraat Bankası
103 01 02     T. Halk Bankası
103 01 03     T. Vakıflar Bankası
103 01 99     Diğer Bankalar 
103 02       Gönderme Emirleri
103 02 01     T.C. Ziraat Bankası
103 02 02     T. Halk Bankası
103 02 03     T. Vakıflar Bankası
103 02 99     Diğer Bankalar
108         DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI
108 01       Kasa Varlığından Bankaya Gönderilmek üzere Gönderilen Tutar
108 02       Veznedar Adına Düzenlenen Çekler
108 09       Diğer Çeşitli Hazır Değerler
12         TİCARİ ALACAKLAR
120         ALICILAR HESABI
120 01       Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinden Alacaklar
120 02       Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelerden alacaklar
120 03       Mahalli İdarelerden Alacaklar
120 04       Sosyal Güvenlik Kurumumdan Alacaklar
120 05       KİT’ler den Alacaklar
120 06       Diğer  Kamu Tüzel Kişilerden Alacaklar
120 09       Özel Sektör Şirketlerinden Alacaklar
120 11       Gerçek Kişilerden Alacaklar
123         BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI
123 01       T.C. Ziraat Bankası
123 01 01     Satış Bedelleri
123 01 02     Faiz Gelirleri
123 01 02 01   Vade Faizleri
123 01 02 02   Diğer Faizler
123 01 03     Diğer Gelirler
123 01 04     Gelir Dışı Tahsilatlar
123 01 04 01   Teminatlar
123 01 04 02   Diğerleri
123 01 05     Kredi Kartı Taksitli Satışlarından Alacaklar
123 01 05 01   1.Ay
123 01 05 02   2.Ay
123 01 05 03   3.Ay
123 01 05 04   4.Ay
123 01 05 05   5.Ay
123 01 05 06   6.Ay
123 01 05 07   7.Ay
123 01 05 08   8.Ay
123 01 05 09   9.Ay
123 01 05 10   10.Ay
123 01 05 11   11.Ay
123 01 05 12   12.Ay
123 01 06     Kredi Kartından Vadeli Alacaklar
123 02       Türkiye Halk Bankası
123 02 01     Satış Bedelleri
123 02 02     Faiz Gelirleri
123 02 02 1   Vade Faizleri
123 02 02 2   Diğer Faizler
123 02 03     Diğer Gelirler
123 02 04     Gelir Dışı Tahsilatlar
123 02 04 1   Teminatlar
123 02 04 2   Diğerleri
123 02 05     Kredi Kartından Taksitli Alacaklar
123 02 05 1   1.Ay
123 02 05 2   2.Ay
123 02 05 3   3.Ay
123 02 05 4   4.Ay
123 02 05 5   5.Ay
123 02 05 6   6.Ay
123 02 05 7   7.Ay
123 02 05 8   8.Ay
123 02 05 9   9.Ay
123 02 05 10   10.Ay
123 02 05 11   11.Ay
123 02 05 12   12.Ay
123 02 06     Kredi Kartından Vadeli Alacaklar
123 03       Türkiye Vakıflar Bankası
123 03 01     Satış Bedelleri
123 03 02     Faiz Gelirleri
123 03 02 01   Vade Faizleri
123 03 02 02   Diğer Faizler
123 03 03     Diğer Gelirler
123 03 04     Gelir Dışı Tahsilatlar
123 03 04 01   Teminatlar
123 03 04 02   Diğerleri
123 03 05     Kredi Kartından Taksitli Alacaklar 
123 03 05 01   1.Ay
123 03 05 02   2.Ay
123 03 05 03   3.Ay
123 03 05 04   4.Ay
123 03 05 05   5.Ay
123 03 05 06   6.Ay
123 03 05 07   7.Ay
123 03 05 08   8.Ay
123 03 05 09   9.Ay
123 03 05 10   10.Ay
123 03 05 11   11.Ay
123 03 05 12   12.Ay
123 03 6     Kredi Kartından Vadeli Alacaklar
123 99       Diğer Bankalar
126         VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
127         DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI
128         ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI
129         ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI ( - )
135         PERSONELDEN ALACAKLAR
135 01       Personel ücretlerinden alacaklar
135 02       Sayım Noksanlıklarından Doğan Personel Alacakları
135 03       Personelden Alacaklara Yürütülen Faizler
135 09       Personelden diğer Alacaklar
136         DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI
136 01       Gerçek Kişilerden Alacaklar
136 01 01     Alacağın Aslı
136 01 02     Alacağın Faizi
136 02       Tüzel kişilerden Alacaklar
136 02 01     Alacağın Aslı
136 02 01 01   Borçlu Müdürlükler
136 02 01 02   Özel Bütçeye Ödenen Paralar (Merkez )
136 02 01 03   Özel Bütçe Adına Ödenen Alacaklar
136 02 01 04   DS. İşletmelerinden Alacaklar (Müdürlükler)
136 02 01 04 01 OGM. DS. Muhasebe Şube Müdürlüğü
136 02 01 04 02 OGM. DS. Merkez Şube Müdürlüğü
136 02 01 04 03 Bölge Müdürlüğü İşletmeler Saymanlığı
136 02 01 04 04 Yedek Parça Depo Müdürlüğü
136 02 01 04 05 Orman İşletme Müdürlükleri
136 02 01 04 09 Diğerleri
138         ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR HESABI
139         ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI ( - )
15         STOKLAR 
150         İLK MADDE VE MALZEME HESABI
150 01       Kırtasiye Malzemeleri Grubu
150 01 01     Yazı Araçları 
150 01 02     Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 
150 01 03     Kağıt Ürünler
150 01 04     Yazıcı, Faksimile Cihazı, Fotokopi ve Baskı Makinesi Malzemeleri
150 01 05     Kâğıt Tutturucuları, Tutkallar ve Bantlar
150 01 06     Yazı Düzelticiler
150 01 07     Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri
150 01 08     Bilişim Malzemeleri
150 02       Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri Grubu 
150 02 01     Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları
150 02 02     Servis ve Saklama Kapları
150 02 03     Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı
150 02 04     İçecek Servis Takımları
150 02 05     Mutfak Araç ve Gereçleri
150 03       Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu
150 03 01     İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler
150 03 02     Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri  İçeren Kimyasallar
150 03 03     Medikal Malzemeler
150 03 04     Laboratuvar Malzemeleri
150 04       Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu 
150 04 01     Katı Yakıtlar
150 04 02     Sıvı Yakıtlar
150 04 03     Gaz Yakıtlar
150 04 04     Yağlar ve Katkı Yağlar
150 04 05     Kimyevi Maddeler
150 05       Temizleme Ekipmanları Grubu 
150 05 01     Temizlik Malzemeleri
150 05 02     Temizlik Araç ve Gereçleri
150 05 03     Temizleme ve Dezenfeksiyon Solüsyonları
150 06       Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu
150 06 01     Giyecekler
150 06 02     Mefruşat Ürünleri
150 06 03     Tuhafiye Malzemeleri
150 07       Yiyecek Grubu
150 07 01     Bakliyat
150 07 02     Yağlar
150 07 03     Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler
150 07 04     Un ve Unlu Gıdalar
150 07 05     Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar
150 07 06     Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler
150 07 07     Etler ve Et Ürünleri
150 07 08     Deniz Ürünleri
150 08       İçecek Grubu 
150 08 01     Alkolsüz İçecekler
150 08 02     Alkollü İçecekler
150 10       Zirai Maddeler Grubu 
150 10 01     Tohum, Fideler, Filizler, Fidanlar ve Çiçek Tohumları
150 10 02     Gübre, Bitki Gıdaları ve Bitki İlaçları 
150 10 03     Haşerelere Karşı Mücadele Ürünleri
150 10 04     Hayvan Yetiştiriciliğinde Kullanılan Maddeler
150 10 05     Çiçekler 
150 12       Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu 
150 12 01     Küçük El Aletleri ve Gereçleri
150 12 02     Tutturucular
150 12 03     Kaplayıcılar
150 12 04     Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri
150 12 05     Ağaç Ürünleri
150 12 06     Metal Ürünler
150 12 07     Cam Ürünler 
150 12 08     Plastik Ürünler
150 12 09     Karayolları ve Trafik Malzemeleri
150 12 10     Kaynak Malzemeleri
150 13       Yedek Parçalar Grubu 
150 13 01     Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları
150 13 02     Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları
150 13 03     Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları
150 13 04     Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları
150 13 05     Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları
150 13 99     Diğer Yedek Parçalar
150 14       Nakil Vasıtaları Lastikleri Grubu
150 14 01     Otomobil Lastikleri
150 14 02     Minibüs, Kamyonet Lastikleri
150 14 03     Kamyon, Otobüs Lastikleri
150 14 04     Traktör ve İş Makinesi Lastikleri
150 14 05     Bisiklet Lastikleri
150 15       Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Grubu 
150 15 01     Basılı Yayınlar
150 16       Spor Malzemeleri Grubu 
150 16 01     Doğa Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri
150 16 02     Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri
150 16 03     Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri
150 16 99     Diğer Spor Malzemeleri
150 17       Basınçlı Ekipmanlar
150 17 01     Pompalar
150 99       Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler
150 99 01     Hediye Amaçlı Alınan Taşınırlar
150 99 02     Ödül Amaçlı Alınan Taşınırlar
150 99 03     Güvenlik, Koruma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri
150 99 04     Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler
150 99 05     Sahne  Dekor, Kostüm ve Aksesuarları
150 99 06     Meteoroloji Bilimi Tüketim Malzemeleri
150 99 07     Sosyal Yardım Amaçlı Taşınırlar
150 99 08     Halka Açık Alanlarda Kullanılmak Üzere Edinilen Taşınırlar
150 50       Üretime Yönelikİlk Madde ve Malzeme Giderleri
152         MAMÜLLER HESABI
152 05       Orman Mamulleri
152 05 01     Makta Stokları
152 05 01 01   Tomruklar
152 05 01  02   Tel Direkler
152 05 01  03   Maden Direkler
152 05 01  04   Sanayi Odunları M3
152 05 01  05   Sanayi Odunları Sterli
152 05 01  06   Kabuklu Kağıtlık Odunlar Sterli
152 05 01  07   Kabuksuz Kağıtlık Odunlar M3
152 05 01  08   Lif-Yonga Odunları
152 05 01  09   Talaş Odunu
152 05 01  10   Yakacak Odunlar
152 05 01  11   Sırıklar
152 05 01  12   Çubuklar
152 05 01  13   Çıralar
152 05 01  14   Reçine
152 05 01  15   Şimşir
152 05 01  16   Sığla Yağı
152 05 01  17   Defne yaprağı
152 05 01  18   Çıralı Çam Kökü
152 05 01  19   Diğer Tali Ürünler
152 05 02     Orman İçi Stokları
152 05 02 01   Tomruklar
152 05 02  02   Tel Direkler
152 05 02  03   Maden Direkler
152 05 02  04   Sanayi Odunları M3
152 05 02  05   Sanayi Odunları Sterli
152 05 02  06   Kabuklu Kağıtlık Odunlar Sterli
152 05 02  07   Kabuksuz Kağıtlık Odunlar M3
152 05 02  08   Lif-Yonga Odunları
152 05 02  09   Talaş Odunu
152 05 02  10   Yakacak Odunlar
152 05 02  11   Sırıklar
152 05 02  12   Çubuklar
152 05 02  13   Çıralar
152 05 02  14   Reçine
152 05 02  15   Şimşir
152 05 02  16   Sığla Yağı
152 05 02  17   Defne yaprağı
152 05 02  18   Çıralı Çam Kökü
152 05 02  19   Diğer Tali Ürünler
152 05 03     Orman Dışı Stokları
152 05 03  01   Tomruklar
152 05 03  02   Tel Direkler
152 05 03  03   Maden Direkler
152 05 03  04   Sanayi Odunları M3
152 05 03  05   Sanayi Odunları Sterli
152 05 03  06   Kabuklu Kağıtlık Odunlar Sterli
152 05 03  07   Kabuksuz Kağıtlık Odunlar M3
152 05 03  08   Lif-Yonga Odunları
152 05 03  09   Talaş Odunu
152 05 03  10   Yakacak Odunlar
152 05 03  11   Sırıklar
152 05 03  12   Çubuklar
152 05 03  13   Çıralar
152 05 03  14   Reçine
152 05 03  15   Şimşir
152 05 03  16   Sığla Yağı
152 05 03  17   Defne yaprağı
152 05 03  18   Çıralı Çam Kökü
152 05 03  19   Diğer Tali Ürünler
157         DİĞER STOKLAR HESABI
157 01       Hurda Malzemeler
157 02       Hurda Metallar
157 03       Değeri Düşen Stoklar
157 99       Diğer Stoklar
157 99 99     Diğer Stoklar
159         VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI
17         YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLER HESABI
170         YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLER HESABI
179         TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR HESABI
18         GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
180         GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI
180 01       Personel Yıl Sonu (1/2) Ücretleri 
180 02       Gelecek Aylara ait Aylıklar
180 02 01     Aylıklar
180 02 02     Sağlık ve Sosyal Yardımlar
180 02 03     Ek Çalışma Tazminat Ve Ödüller
180 03       Gelecek Aylara ait Kira Giderleri
180 09       Gelecek Aylara ait Diğer Giderler
180 09 01     Üretim İstihkakları
180 09 02     Ulaştırma Haberleşme Giderleri
180 09 03     Sigorta Giderleri
180 09 04     Elektrik, Su, Yakacak Giderleri
180 09 09     Diğerleri
181         GELİR TAHAKKUKLARI HESABI
181 01       Faiz Geliri Tahakkukları
181 02       Kira Geliri Tahakkukları
181 09       Diğer Gelir tahakkukları 
19         DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
190         DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI
191         İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI
191 01       İndirilecek KDV Hesabı % 1
191 02       İndirilecek KDV Hesabı % 8
191 03       İndirilecek KDV Hesabı % 18
191 99       Diğer İndirilecek KDV Hesabı
192         DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ  
193         PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI  
193 01       Kurumlar Vergisi (Merkez)
193 02       Gelir Vergisi
193 03       Vergiye Bağlı Fon Ödemeleri
195         İŞ AVANSLARI HESABI
196         PERSONEL AVANSLARI HESABI
196 01       Yurt İçi 
196 02       Yurt Dışı
197         SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLIKLARI HESABI
198         DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI
199         DİĞER  DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI HESABI (- )
2         DURAN VARLIKLAR
22         TİCARİ ALACAKLAR
226         VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
229         ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)
23         DİĞER ALACAKLAR
235         PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI
236         DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI
239         ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)
25         MADDİ DURAN VARLIKLAR
250         ARAZİ VE ARSALAR HESABI
250 01       Araziler
250 02       Arsalar
251         YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI
251 01       Yerüstü Düzenleri
251 01 01     Yol, Köprü, Rampa, İskele, Rıhtım ve İstif Izgaraları Giderleri
251 01 02     Haberleşme Tesisleri Giderleri
251 01 04     Elektrik Tesisi Giderleri
251 01 05     Koruma Ve Yangınla Mücadele Tesis Giderleir
251 01 06     Tomruk Havuzu,Su Kanalları ve Yağmurlama Tesisi Giderleri   
252 01 09     Muhtelif Tesis Giderleri
251 02       Yeraltı Düzenleri
251 02 03     Su Tesisi Giderleri
251 02 09     Muhtelif Tesis Giderleri
252         BİNALAR HESABI
252 01       İşletme İdare Binaları
252 02       Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar
252 04       Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar
252 05       Spor Amaçlı Bina ve Tesisler
252 06       Turizm ve Dinlenme Amaçlı Bina ve Tesisler
252 10       Depolama Amaçlı Binalar
252 99       Diğer Binalar
253         TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI
253 01       Tesisler
253 02       Makineler ve Aletler Grubu
253 02 01     Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri
253 02 02     İnşaat Makineleri ve Aletleri 
253 02 03     Atölye Makineleri ve Aletleri
253 02 04     İş Makineleri ve Aletleri
253 02 05     Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri
253 02 06     Posta Makineleri
253 02 07     Paketleme Makineleri
253 02 08     Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri
253 02 09     Ayırma, Sınıflandırma Makineleri
253 02 10     Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler
253 03       Cihazlar ve Aletler Grubu
253 03 01     Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları
253 03 02     Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri
253 03 03     Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler
253 03 04     Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri
253 03 05     Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler 
253 03 06     Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri 
253 03 07     Müzik Aletleri ve Aksesuarları
253 03 08     Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler
253 99       Diğer Tesis, Makine ve Cihazlar
254         TAŞITLAR HESABI
254 01       Karayolu Taşıtları Grubu.
254 01 01     Otomobiller
254 01 02     Yolcu Taşıma Araçları
254 01 03     Yük Taşıma Araçları
254 01 04     Arazi Taşıtları
254 01 05     Özel Amaçlı Taşıtlar
254 01 06     Mopet ve Motosikletler
254 01 07     Motorsuz Kara Araçları
254 02       Su ve Deniz Taşıtları Grubu
254 02 01     Gemiler
254 02 02     Tankerler
254 02 03     Deniz Altılar
254 02 04     Römorkörler ve İtici Gemiler
254 02 05     Yüzer Yapılar
254 02 06     Tekneler
254 02 07     Botlar
254 02 08     Yelkenliler
254 02 09     Kanolar ve Kayıklar
254 02 10     Yatlar ve Kotralar
254 02 11     Sandallar ve Sallar
254 03       Hava Taşıtları Grubu
254 03 01     Motorlu Hava Taşıtları
254 03 02     Motorsuz Hava Taşıtları
255         DEMİRBAŞLAR HESABI
255 01       Döşeme ve Mefruşat Grubu
255 01 01     Döşeme Demirbaşları
255 01 02     Temsil ve Tören Demirbaşları
255 01 03     Koruyucu Giysi ve Malzemeler
255 01 04     Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar
255 02       Büro Makineleri Grubu
255 02 01     Bilgisayarlar ve Sunucular
255 02 02     Bilgisayar Çevre Birimleri  
255 02 03     Teksir ve Çoğaltma Makineleri
255 02 04     Haberleşme Cihazları
255 02 05     Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları
255 02 06     Aydınlatma Cihazları
255 02 99     Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu
255 03       Mobilyalar 
255 03 01     Büro Mobilyaları
255 03 02     Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar
255 03 03     Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları
255 03 04     Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları
255 03 05     Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler
255 04       Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları 
255 04 01     Yemek Hazırlama Ekipmanları
255 06 01     Etnografik Eserler
255 06 02     Arkeolojik Eserler
255 06 03     Geleneksel Türk Süslemeleri
255 06 04     Güzel Sanat Eserleri
255 06 05     Kitap, Belge, El Yazmaları ve Nadir Eserler
255 06 06     Para, Pul, Sikke ve Madalyonlar
255 06 07     Tabletler
255 06 08     Mühür ve Mühür Baskıları
255 06 09     Arşiv Vesikaları
255 06 10     Fosiller
255 07       Kütüphane Demirbaşları 
255 07 01     Kütüphane Mobilyaları
255 07 02     Basılı Yayınlar
255 07 03     Görsel ve İşitsel Kaynaklar
255 07 04     Bilgi Saklama Üniteleri 
255 08       Eğitim Demirbaşları 
255 08 01     Eğitim Mobilyaları ve Donanımları
255 08 02     Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar
255 09       Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar 
255 09 01     Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar
255 09 02     Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar
255 09 03     Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar
255 09 99     Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar
255 10       Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar 
255 10 01     Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar
255 10 02     Kontrol ve Güvenlik Sistemleri
255 10 03     Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları
255 11       Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları 
255 11 01     Vitrinde Sergilenen Eşyaları
255 11 02     Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları
255 11 03     Masa, Sehpa ve Zeminde Sergilenen Süs Eşyaları
255 12       Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Değerli Eşyalar
255 12 01     Yemek, Servis ve Çatal-Bıçak Takımları
255 12 02     Büro Malzemeleri
255 99       Diğer Demirbaşlar 
255 99 01     Seyyar Kulübe, Kabin,  Büfe, Sandık ve Kafesler
255 99 02     Seyyar Tanklar ve Tüpler
255 99 03     Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırlar
256         DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR
257         BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )
257 01 01     Yerüstü Düzenleri
257 01 02     Yeraltı Düzenleri
257 02       Binalar
257 02 01     İşletme Binaları
257 02 02     Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar
257 02 04     Sosyal Amaçlı Binalar
257 02 05     Spor Amaçlı Bina ve Tesisler
257 02 06     Turizm ve Dinlenme Amaçlı Bina ve Tesisler
257 02 10     Depolama Amaçlı Binalar
257 02 99     Diğer Binalar
257 03       Tesis Makine ve Cihazlar
257 03 01     Tesisler
257 03 02     Makineler ve Aletler
257 03 02 01   Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri
257 03 03     Cihazlar ve Aletler
257 04       Taşıtlar
257 04 01     Karayolu Taşıtları
257 04 02     Su ve Deniz Taşıtları
257 04 03     Hava Taşıtları
257 05       Demirbaşlar
257 05 01     Döşeme ve Mefruşat
257 05 02     Büro Makineleri
257 05 03     Mobilyalar
257 05 04     Beslenme Gıda ve Mutfak Demirbaşları
257 05 06     Tarihi veya Sanat Değeri olan Demirbaşlar
257 05 07     Kütüphane Demirbaşları
257 05 08     Eğitim Demirbaşları
257 05 09     Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar
257 05 10     Güvenlik Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar
257 05 11     Demirbaş Niteliğindeki Demirbaşlar
257 05 12     Kullanımda olan Demirbaş niteliğindeki Değerli Eşyalar
257 05 99     Diğer Demirbaşlar
257 06       Diğer Maddi Duran Varlıklar
258         YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI
258 01       Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
258 02       Binalar
258 03       Tesis, Makine ve Cihazlar
259         VERİLEN AVANSLAR HESABI
259 01       Verilen Yurt İçi Sipariş Avansları
259 02       Verilen Yurt Dışı Sipariş Avansları
26         MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
260         HAKLAR HESABI
260 01       Harita ,Plan ve Projeler
260 01 01     Haritalar
260 01 02     Plan ve Projeler
260 02       Lisanslar
260 03       Patentler
260 99       Diğer Haklar
267         DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI
267 01       Bilgisayar Yazılımları
267 99       Diğer Çeşitli Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı
268         BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )
268 01       Haklar Amortismanı
268 07       Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Amortismanı
269         VERİLEN AVANSLAR HESABI
28         GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
280         GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI
280 03       Gelecek Yıllara Ait Kira Giderleri
280 09       Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
281         GELİR TAHAKKUKLARI HESABI
281 01       Faiz Geliri Tahakkukları
281 02       Kira Geliri Tahakkukları
281 09       Diğer Gelir Tahakkukları
29         DİĞER DURAN VARLIKLAR 
295         PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI
295 01        Kurumlar Vergisi
295 02        Gelir Vergisi
295 03        Vergiye Bağlı Fon Ödemeleri
3         KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
32         TİCARİ BORÇLAR
320         SATICILAR HESABI
320 07       Diğer Kamu Tüzel Kişilere Borçlar
320 09       Özel Sektör Şirketlerine Borçlar
320 11       Gerçek Kişilere borçlar
320 12       Temlikli Borçlar
320 13       İcralı Borçlar
326         ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
326 01       İhale Teminatları
326 01 01     Geçici Teminatlar
326 01 02     Kesin Teminatlar
326 99       Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar
329         DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI
329 01       Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Borçlar
329 02       Gerçek ve Tüzel Kişilere Borçlar
329 09       Diğer Ticari Borçlar
33         DİĞER BORÇLAR
335         PERSONELE BORÇLAR HESABI
335 01       Personele Ödenecek Ücretler
335 02       Personele Ödenecek Yolluklar
335 04       Personele Ödenecek Kıdem Tazminatları
335 05       Personele Ödenecek İhbar Tazminatları
335 06       Personele Ödenecek İkramiyeler
335 09       Personele Olan Diğer Borçlar
336         DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI
336 06       SGK Katılım Payları
336 07       Faaliyet Konusu Dışındaki Borçlar
336 08       Mahiyeti Tespit Edilemeyen Tutarlar
336 09       Sayman Mutemedi  Tahsilatları
336 99       Diğer Çeşitli Borçlar
336 99 01     Müsadereli Mallardan Borçlar
336 99 02     Tahakkuk Eden Tarife Bedelleri
336 99 03     Özel Bütçe ye Ödenecek OGM. Borçları (Merkez) 
336 99 04     Mutabakatı Sağlanacak Alacaklı Müdürlükler H/C
336 99 05     KTH Satışlar
336 99 06     Müdürlüklere Borçlar
336 99 06 01   Döner Sermaye Muhasebe Şube Müdürlüğü
336 99 06 02   Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü
336 99 06 03   Orman Bölge Müdürlükleri
336 99 06 04   Yedek Parça Depo Müdürlüğü
336 99 06 05   İşletme Müdürlükleri
336 99 06 06   Fidanlık Müdürlükleri
336 99 07     Özel Bütçe Adına Ödenen Diğer Borçlar
336 99 08     Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Borçlar
336 99 09     Gerçek ve Tüzel Kişilere Borçlar
336 99 99     Diğerleri
34         ALINAN AVANSLAR
340         ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI
349         ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI
35         YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ
350-358         YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ HESABI
36         ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
360         ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI
360 01       Gelir Vergisi Tevkifatları
360 01 01     Aylık ve Ücretlerden Kesilen
360 01 02     İstihkak ve Hizmet Alımlarından Kesilen
360 01 08     Asgari Geçim İndiriminden Doğan Mahsup Edilecek Gelir Vergisi
360 01 09     Diğer Kesilen Gelir Vergisi
360 02       Kurumlar Vergisi
360 03       Damga Vergisi
360 03 01     Aylık ve Ücretlerden Kesilen
360 03 02     Sözleşmeye Ait Damga Vergisi
360 03 03     İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi
360 03 99     Diğer Kesilen Damga Vergisi
360 04       Katma Değer Vergisi
360 04 01     Ödenecek Katma Değer Vergisi
360 04 02     Katma Değer Vergisi Tevkifatı
360 04 02 01   1/2  KDV Kesintisi
360 04 02 02   1/3 KDV Kesintisi
360 04 02 03   2/3 KDV Kesintisi
360 04 02 04   9/10 KDV Kesintisi
360 04 02 05   1/6 KDV  Kesintisi
360 04 02 06   4/5 KDV Kesintisi
360 04 02 07   1/1 KDV Kesintisi
360 04 02 08   2/10 KDV Kesintisi
360 04 02 09   5/10 KDV. Kesintisi
360 04 02 10   7/10 KDV.Kesinitis
360 04 09     Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri
360 05       İstihkaklardan Vergi Borçlarına Karşılık Yapılan Kesintiler
360 99       Ödenecek Diğer Vergiler
361         ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI
361 01       İştirakçi Payları
361 01 01     Malullük, Yaşlılık ve Emeklilik Primi
361 01 02     Genel Sağlık Sigortası Primi
361 01 02 01   Memurlardan
361 01 02 02   İşçilerden
361 02       İşveren Payı
361 02 01     Malullük, Yaşlılık ve Emeklilik Primi
361 02 01 01   Memur hissesi
361 02 01 02   İşçi hissesi
361 02 02     Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi
361 02 03     Genel Sağlık Sigortası Primi
361 02 03 01   Memur hissesi
361 02 03 02   İşçi hissesi
361 02 04     Fiili Hizmet Zamları
361 02 04 01   Memur hissesi
361 02 04 02   İşçi hissesi
361 02 09     Matrah Farkı Primi
361 03 09     Geçmiş Yıllar Primleri
361 04 09     İşsizlik Sigortası Primleri
361 04 01     İştirakçi Payı
361 04 02     İşveren Payı
361 05       Prim Artığı
361 05 01     İştirakçi Prim Artığı
361 05 02     İşveren Prim Artığı
361 06       Sosyal Güvenlik Destekleme Primi
361 09       Diğer Kesintiler
361 09 01     İştirakçilerden Tahsil Edilen Cezalar
361 09 02     Müteahhitlere Hak edişlerinden Yapılan Sigorta Primi ve Gecikme Cezaları
361 09 99     Diğer Kesintiler
361 10       Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne  (5510 Öncesi)
361 10 01     İştirakçi Payları
361 10 01 01   % 16 Aylık Aidat Kesintisi
361 10 01 03   % 100 Artış Kesenekleri
361 10 02     Devlet Payları
361 10 02 01   % 20 Aylık Aidatı Devlet Katkısı
361 10 02 03   % 100 Artış Kesenekleri Devlet Katkısı
361 10 02 04   % 12 Genel Sağlık Sigortası Primi
361 10 07     Emekli Sandığı İkraz Taksitleri
361 10 08     5434 Say.Kan.14/i.Mad. Aidatından Yap.% 50 Kesinti
361 10 09     Hizmet Borçlanması Keseneği
361 10 10     İnzibati Para Cezaları
361 10 12     Emekli Sandığı Diğer Gelirleri
361 11       Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına
361 11 01     SSK Primleri
361 11 02 01   SSK. Primi-İşçi
361 11 03 02   SSK Primi -İşveren 
361 11 04 03   SSK Primi Alt Sınır Prim Farkı
361 11 02     SSK Prim Cezaları
361 11 03     Müteahhit Hak edişl. yapılan Sigorta Primi ve Gecikme Cezaları 
361 11 06     Para cezaları
361 11 99     SSK Adına Yapılan Diğer Tahsilatlar
362         ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI
362 01       Ödenecek Hazine Hissesi
362 99       Ödenecek Diğer Yükümlülükler
362 99 01     Ağaçlandırma Fon gelirleri
362 99 01 01   Merkez
362 99 01 02   İşletmeler
362 99 02     Bakanlık Fonu Gelirleri (Merkezden)
363         ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI
368         VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI
368 01       Vergi ve Fonlar
368 01 01     Gelir Vergisi
368 01 02     Kurumlar Vergisi
368 01 03     Damga Vergisi
368 01 04     Katma Değer Vergisi
368 01 09     Diğer Vergiler
368 02       Sosyal Güvenlik Kesintileri
368 03       Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri
368 03 01     Ödenecek Hazine Hissesi
368 09 09     Diğer Yükümlülükler
368 09 09 01   Ağaçlandırma Fon gelirleri
368 09 09 02   Bakanlık Fonu Gelirleri
368 09 09 03   Tellaliye
368 09 09 04   Sendika Aidatları
368 09 09 09   Diğerleri
369         ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI
369 01       İcra Kesintileri
369 02       Kefalet Aidatları
369 03       Sendika Kesintileri
369 03 01     Memur Sendika Aidatları
369 03 02     İşçi Sendika Aidatları
369 09       Diğer Yükümlülükler
369 09 01     Ağaçlandırma Fon gelirleri (alıcılardan)
369 09 02     Bakanlık Fonu Gelirleri
369 09 03     Tellaliye 
369 09 04     İşçi Ceza Kesintileri
369 09 05     Memur Ceza Kesintileri
369 09 06     Dernek, Vakıf, Birlik, Kooperatif ve Oda Kesintileri
369 09 07     Hizmet Evleri Kira Kesintileri
369 09 08     Spor Aidat ve Kesintileri
37         BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
370         DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI
371         DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI (-)
380         GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI
380 01       Gelecek Aylara Ait Kira Gelirleri
380 02       Gelecek Aylara Ait Satış Gelirleri
380 09       Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
381         GİDER TAHAKKUKLARI HESABI
381 01       Personel Ücret Tahakkukları
381 02       Personel Yolluk Tahakkukları
381 03       Diğer Personel Tahakkukları
381 09       Diğer Giderler Tahakkukları
39         DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI
391         HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI
391 01       Hesaplanan KDV Hesabı- % 1
391 02       Hesaplanan KDV Hesab1-%8
391 03       Hesaplanan KDV Hesabı -% 18
391 99       Diğer Hesaplanan KDV. Hesabı
392         DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ
393         MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI
393 01       Merkez
393 01 01     Döner Sermaye Muhasebe Şube Müdürlüğü
393 01 02     Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü
393 01 03     Yedek Parça Depo Müdürlüğü
393 02       İşletme
393 02 01     Orman Bölge Müdürlükleri
393 02 02     Orman İşletme Müdürlükleri
393 02 03     Orman Fidanlık Müdürlükleri
397         SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI
397 01       Kasa Fazlalıkları
397 02       Taşınır Fazlalıkları (ambar)
397 03       Orman Ürünleri Fazlalıkları
397 04       Menkul Kıymet Fazlalıkları
397 09       Diğer Fazlalıklar
399         DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI
4         UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
42         TİCARİ BORÇLAR
426         ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
426 01       İhale Teminatları
426 01 01     Geçici Teminatlar
426 01 02     Kesin Teminatlar
426 99       Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar
43         DİĞER BORÇLAR
436         DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI
438         KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI
438 01       Vergi ve Fonlar
438 01 01     Gelir Vergisi
438 01 02     Kurumlar Vergisi
438 01 03     Damga Vergisi
438 01 04     Katma Değer Vergisi
438 01 99     Diğer Vergiler
438 02       Sosyal Güvenlik Kesintileri
438 03       Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri
438 03 01     Hazine Hissesi
438 09       Diğer Yükümlülükler
480         GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI
480 01       Gelecek Yıllara Ait Kira Gelirleri
480 09       Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
5         ÖZ KAYNAKLAR
50         ÖDENMİŞ SERMAYE
500         SERMAYE HESABI
501         ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)
54         YEDEKLER
549         ÖZEL FONLAR HESABI
549 01       Yasal Yedekler
549 01 01     Bu Yıl
549 01 02     Geçen Yıl
549 02       Dahili Sigorta
57         GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
570         GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI
570 01       N-1 Yılına Ait Karlar 
570 02       N-2 Yılına Ait Karlar
570 03       N-3 Yılına Ait Karlar 
570 04       N-4 Yılına Ait Karlar
570 05       N-5 Yılına Ait Karlar 
570 06       N-6 Yılına Ait Karlar
58         GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI
580         GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI ( - )
580 01       N-1 Yılına Ait Zararlar
580 02       N-2 Yılına Ait Zararlar
580 03       N-3 Yılına Ait Zararlar 
580 04       N-4 Yılına Ait Zararlar 
580 05       N-5 Yılına Ait Zararlar
580 06       N-6 Yılına Ait Zararlar
59         DÖNEM NET KARI/ZARARI
590         DÖNEM NET KARI HESABI 
591         DÖNEM NET ZARARI HESABI ( - )
6         GELİR TABLOSU  HESAPLARI
60         BRÜT SATIŞLAR
600         YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI
600 02       Orman Gelirleri
600 02 01     Endüstriyel Ağaç Ürünleri Satış Gelirleri
600 02 01 01   Piyasa Satışları
600 02 01 02   Tahsisli Satışlar
600 02 01 03   Maliyet Bedelli Satışlar
600 02 01 04   Tarifeli Satışlar
600 02 01 05   Tarifesiz Satışlar
600 02 01 06   Köylülere ve Kooperatiflere Yapılan satışlar
600 02 01 07   Dikili Ağaç Satışları
600 02 01 07 01 Piyasa Satışları
600 02 01 07 02 Tahsisli Satışlar
600 02 01 08   İç Tüketim Satışları
600 02 01 09   Diğerleri                  
600 02 01     (Ekli Ürünler Satış Kod Cetveli)
600 02 02     Tali Ürünleri Satış Gelirleri (Odun Dışı Ürünler)
600 02 03     Orman Ağaçları Fidan Satış Gelirleri
600 02 04     Süs Bitkileri Satış Gelirleri
600 02 05     Tohum Satış Gelirleri
600 02  07      Orman İçi Dinlenme Yerleri Gelirleri
600 02  07  01   Mesire Yerleri
600 02  07  02   Kent Ormanları
600 02 99     Diğer Orman Gelirleri
600 02 99 01   Yayla İşletme Gelirleri
602         DİĞER GELİRLER HESABI
602 99       Diğer Gelirler
602 99 01     Vadeli Satış Faizleri
602 99 09     Diğerleri
61         SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
610         SATIŞTAN İADELER HESABI (-)
610 01       Satılan Mallardan İadeler
610 01 01     Piyasa Satışları
610 01 02     Tahsisli Satışlar
610 01 03     Maliyet Bedelli Satışlar
610 01 04     Tarifeli Satışlar
610 01 05     Tarifesiz Satışlar
610 01 06     Köylülere ve Kooperatiflere Yapılan satışlar
610 01 07     Dikili Ağaç Satışları
610 01 08     İç Tüketim Satışları
610 01                      (Ekli Ürünler Satış Kod Cetveli)
610 01 09     Orman Ağaçları Fidan Satış Gelirleri
610 02       Hizmet Satışlarından İadeler
610 02 01     Mesire Yerleri
610 02 02     Kent Ormanı
610 09       Diğer Satışlardan İadeler
611         SATIŞ İSKONTOLARI HESABI (-)
611 01       Satılan Mallardan Iskontolar
611 99       Diğer Satış Iskontoları
62         SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
620         SATILAN MAMULLER MALİYETİ HESABI (-)
620 05       Orman Mamulleri
620 05 01     Maktalar
620 05 02     Orman İçi İstif Yeri
620 05 03     Orman Dışı İstif Yeri
620 05 09     Diğer
620 05       (Ekli Ürünler Satış Kod Cetveli)
622         SATILAN HİZMET MALİYETİ HESABI (-)
63         FAALİYET GİDERLERİ (-)
630         ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI (-)
631         PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HESABI (-)
632         GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI (-)
64         DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR
642         FAİZ GELİRLERİ HESABI
642 01       Devlet Tahvili Faizleri
642 02       Hazine Bonosu Faizleri
642 03       Devletçe Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymet Faizleri
642 04       Mevduattan Alınan Faizler
642 05       Ticari Alacaklardan Alınan Faizler
642 06       Repo Gelirleri
642 07       Fazla ve Yersiz Ödemelerden Kaynaklanan Faiz Gelirleri
642 09       Diğer Faiz Gelirleri
644         KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR HESABI
644 01       Karşılıklardan Tahsil Edilenler
644 02       İptal Edilen Karşılık Karları
649         DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR HESABI
649 01       Personele Yapılan Fazla ve Yersiz Ödemelerden Kaynaklanan Gelir
649 02       Gerçek ve Tüzel Kişilere Yapılan Fazla ve Yersiz Ödemelerden Kaynaklanan Gelirler
649 03       Kira Gelirleri
649 04       İlan ve Reklam Gelirleri
649 05       Şartname Satış Gelirleri
649 99       Diğer Olağan Gelir ve Karlar
65         DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)
654         KARŞILIK GİDERLERİ HESABI (-)
659         DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR HESABI (-)
659 01       Tahsil Edilebilme Niteliği Kalmayan Alacaklarla İlgili Giderler
659 02       Sayım Noksanlıklarına İlişkin Giderler
659 99       Diğer Olağan Gider ve Zararlar  
659 99 02     Faizlerden İadeler
659 99 09     Diğerleri
67         OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
671         ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI HESABI
671 09       Diğer Önceki Dönem Gelir ve Karları
679         DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR HESABI
679 01       Sayım Fazlalarından Doğan Gelirler
679 02       İrat Kaydedilen Depozito ve Teminatlar
679 03       Alınan Ceza ve Tazminatlar
679 04       Maddi Duran Varlık Satış Karları
679 09       Diğer Çeşitli Olağandışı Gelir ve Karlar
68         OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
681         ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI HESABI (-)
681 01       Geçmiş Dönem Gider Ve Zararları
689         DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR HESABI (-)
689 01       Elden Çıkarılacak Stok Satış Zararları
689 02       Tazminatla Karşılanmayan Hasarlar
689 03       İhbar Tazminatları
689 04       Ödenen Diğer Ceza ve Tazminatlar
689  05       Duran Varlıkların Satışlarından doğan Gider ve Zararlar
689  06       Terkin İşleminde Amortisman Zararları
689  07       Gelir Kaydedilen Depozito ve Teminatlarımız
689  08       Sayım Noksanlıkları Giderleri
689 99       Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar
69         DÖNEM NET KARI (ZARARI)
690         DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI
691         DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI (-)
691 01       Kurumlar Vergisi Karşılıkları
691 09       Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
692         DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI HESABI
7         MALİYET HESAPLARI
71         DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
710         DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ HESABI
710 50       Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri
711         DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ YANSITMA HESABI
730         GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HESABI
730 70       Orman Ürünleri Üretim Giderleri
730 70 01     Üretim Giderleri
730 70 01 01   Ölçme ve Diğer Giderler
730 70 01 02   Kesme ve Tomruklama Giderleri
730 70 01 03   Ardaklanmayı Önleme Giderleri
730 70 01 04   Sürütme ve Toplama Giderleri
730 70 01 05   Taşıma Giderleri
730 70 01 06   İstif Giderleri
730 70 01 07   Tasnif ve Depolama Giderleri
730 70 01 08   İstihkak Fazlaları 
730 70 01 09   Yükleme Giderleri
730 70 01 10   Orman Ürünleri İthalatı Giderleri
730 70 02      Tarife Bedelleri
730 70 99     Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri
731         GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
740         HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI
740 70       Orman Koruma ve Hizmet Giderleri
740 70 01     Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri
740 70 02     Orman Koruma Giderleri
741         HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI
75         ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
750         ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI
750 70 01     Silvikültür Giderleri
750 70 01 01    Doğal Gençleştirme Giderleri
750 70 01  02   Gençlik Bakımı Giderleri
750 70 01  03   Gençliklerde Koruma Giderleri
750 70 01  04   Sıklık Bakımı Giderleri
750 70 01  05   Enerji Ormanı Tesisi Giderleri
750 70 01  06   Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Giderleri
750 70 01  07   Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri
750 70 01  08   Enerji Ormanı Koruma Giderleri
750 70 01  09   Ormanların Rehabilitesi Giderleri
750 70 01  10   Sunî Gençleştirme Giderleri
750 70 01  11   Kültür Bakımı Giderleri
750 70 01  12   Kültür Sahalarında Koruma Giderleri
750 70 01  13   Yanan Alanların Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Ormanlar Tesisi Projesi (YARDOP) Giderleri
750 70 02     Fidanlık ve Tohum Giderleri
750 70 03     Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklara İlişkin Giderler
750 70 03 01   Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklar ile Mücadele Giderleri  
750 70 03 02   Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla ilgili Yatırım Giderleri
750 70 04     Orman Yolları Yatırım Giderleri
750 70 04 01    Orman Yolları Yapım Giderleri
750 70 04 02    Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri
750 70 04 03    Orman Yolları Üst Yapı Giderleri
750 70 04 04   Köprü Yapım Giderleri
750 70 04  05   Sanat Yapıları Giderleri
750 70 04 06    Orman Yolları Etüt-Proje Planlama Giderleri
750 70 05     Orman Yolları Giderleri (Cari)
750 70 05 01   Orman Yolları Etüt Aplikasyon Giderleri
750 70 05 02   Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri
750 70 05 03   Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri
750 70 05 04   Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri
750 70 05 05   Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri
750 70 05 06   Traktör Yolları Yapım Giderleri
750 70 05 07   Orman Yolları Tamir-Bakım Giderleri
750 70 05 08   Depo Dahili Yol Yapım Giderleri
750 70 06     İş ve Üretim Makineleri Tamir  ve Bakım Giderleri
750 70 07     Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Giderleri
750 70 07 01   Odun Dışı Ürün Giderleri
750 70 07 02   Mesire Yerleri ve Şehir  Ormanları Giderleri
750 70 07 03   Orman Biyolojik Çeşitliliği Arberetum Giderleri 
750 70 07 04   Eko turizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri
750 70 08     Orman Planlama Giderleri
750 70 08 01   Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Araştırma ve Geliştirme Giderleri
750 70 08 02   Amenajman Giderleri
750 70 08 03   Harita ve Fotoğrometri Giderleri 
750 70 09     Proje Giderleri
750 70 09 01   İç Kaynaklı Proje Giderleri
750 70 09 02   Dış Kaynaklı Proje Giderleri
750 70 09 03   Sertifikasyon Giderleri
751         ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ YANSITMA HESABI
76         PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
760         PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HESABI
760 06       Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
760 06 03     Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri
760 10       Tanıtım ve Pazarlama Giderleri
760 10 05     İlan ve Reklam Giderleri
760 10 09     Diğer Giderler
760 10 09 01   Satış Bedel Farkları 
760 10 09 02   Zati İhtiyaç Bedel Farkları
760 10 09 09   Diğerleri
760 99 02     Sigorta Giderleri
760 99 02 01   Dahili Sigorta Giderleri
760 99 03 01   Kiralama Giderleri
761         PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
77         GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
770         GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI
770 02       Memur Ücret Giderleri
770 02 01     Temel Maaşlar
770 02 02     Zamlar ve Tazminatlar  (Ek Ödemeler dahil)
770 02 04     Sosyal Haklar
770 02 05     Ek Çalışma Karşılıkları  (Fazla Mesai)
770 02 06     Ödül ve İkramiyeler
770 02 07     Sosyal Güvenlik Primi Giderleri
770 03       Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri
770 03 01     Ücretler
770 03 02     Zamlar ve Tazminatlar
770 03 03     Ödenekler
770 03 04     Sosyal Haklar
770 03 05     Ek Çalışma Karşılıkları
770 03 06     Ödül ve İkramiyeler
770 03 07     Sosyal Güvenlik Primi Giderleri
770 03 99     Diğer  Giderler
770 04       İşçi Ücret Giderleri
770 04 01     Ücretler
770 04 02     İhbar ve Kıdem Tazminatları
770 04 03     Sosyal Haklar
770 04 04     Fazla Mesailer
770 04 05     Ödül ve İkramiyeler
770 04 06     Sosyal Güvenlik Primi Giderleri
770 04 09     Diğer Ödemeler
770 05       Geçici Personel Ücret Giderleri
770 05 02     Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri
770 05 04     657 sayılı Kanunun 4/C  Kapsamında Çalışanlara Yapılacak Ödemeler
770 05 05     Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri
770 05 09     Geçici Personele Yapılacak Diğer Ödemeler
770 06       Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
770 06 01     Enerji ve Su Giderleri
770 06 02     Bakım ve Onarım Giderleri
770 06 02 01   Tesisat Tamiratı Giderleri
770 06 02 02   Hizmet Vasıtaları Tamir Bakım Giderleri
770 06 02 03   Demirbaş Tamiratları
770 06 02 04   Yayla Tesisleri Giderleri
770 06 02 09   Diğer Giderler
770 06 03     Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri
770 06 05     Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri
770 06 06     Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri
770 06 99     Dışarıdan Sağlanan Diğer Fayda ve Hizmetler
770 06 99 01   Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri
770 06 99 02   Büro ve Hizmet Giderleri
770 06 99 02 01 Mal ve Malzeme Alımları
770 06 99 02 02 Hizmet Alımları
770 06 99 03   Para Nakil Giderleri
770 06 99 04   İş Güvenliği Gderleri
770 07       Ödenecek Paylar
770 07 01     Genel Bütçeye Verilen Paylar
770 07 01 01   Hazine Hissesi
770 07 02     Özel Bütçeli İdarelere Verilen Paylar
770 07 02 03   Özel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi  
770 07 02 03 04 Ağaçlandırma Fonu Payı
770 07 02 99   Özel Bütçeye Verilen Diğer Paylar  
770 09       Vergi, Resim ve Harçlar
770 90       Amortisman ve Tükenme Payları
770 90 01     Amortisman Giderleri
770 90 02     İtfa Olunan Haklar
770 99       Diğer Çeşitli Giderler
770 99 01     Yolluk Giderleri
770 99 02     Sigorta Giderleri
770 99 03     Kira Giderleri
770 99 04     Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri
770 99 05     Temsil ve Ağırlama Giderleri
770 99 06     Dava, İcra ve Noter Giderleri
770 99 09     İlan Giderleri
770 99 99     Diğer Çeşitli Giderler
770 99 99 01   Yayın Tanıtım ve Propaganda Giderleri
770 99 99 02   Eğitim Kurs ve Tatbikat Giderleri
770 99 99 03   Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri
771         GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
800         BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
800 03       Mal ve Hizmet Gelirleri
800 03 02     Orman Gelirleri
800 03 02 01   Endüstriyel Ağaç Ürünleri Satış Gelirleri
800 03 02 02   Tali Orman Ürünleri  Satış Gelirleri
800 03 02 03   Orman Ağaçları Fidan Satış Gelirleri
800 03 02 04   Süs Bitkileri Satış Gelirleri
800 03 02 05   Tohum Satış Gelirleri
800 03 02 07   Orman İçi Dinlenme Yeri Gelirleri
800 03 02 99   Diğer Orman Gelirleri 
800 06       Sermaye Gelirleri
800 06 02     Taşınır Satış Gelirleri
800 06 02 01   Taşınır Satış Gelirleri
800 06 02 02   Taşıt Satış Gelirleri
800 06 02 09   Diğer Taşınır Satış Gelirleri
800 09       Diğer Gelirler
800 09 01     Faiz Gelirleri
800 09 01 04   Mevduattan Faizler
800 09 01 05   Ticari Alacaklardan Alınan Faizler
800 09 01 06   Repo Gelirleri
800 09 01 07   Alacaklara Yürütülen Faizler ve Vade Farkları
800 09 01 08   Personelden Alacaklara Yürütülen Faizler
800 09 01  99   Diğer Faiz Gelirleri
800 09 04     Kira Gelirleri
800 09 04 01   Kira Gelirleri
800 09 05     Fazla ve Yersiz Ödemelerden Kaynaklanan Gelirler
800 09 05 01   Personele Yapılan Fazla ve Yersiz Ödeme Gelirleri
800 09 05 02   Gerçek Kişilere Yapılan Fazla ve Yersiz Ödeme Gelirleri
800 09 05 03   Tüzel Kişilere Yapılan Fazla ve Yersiz Ödeme Gelirleri
800 09 09     Diğer Çeşitli Gelirler
800 09 09 01   İlan ve Reklam Gelirleri
800 09 09 02   Şartname Satış Gelirleri
800 09 09 03   Sayım Fazlalarından Doğan Gelirler
800 09 09 04   İrat Kaydedilen Depozito ve Teminatlar
800 09 09 99   Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler
805         GELİR YANSITMA HESABI
810         BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI
810 03       Mal ve Hizmet Gelirlerinden Ret ve İadeler
810 03 02     Orman Gelirleri
810 03 02 01   Endüstriyel Ağaç Ürünleri Satış Gelirleri
810 03 02 02    Tali (Odun Dışı )Orman Ürünleri Satış Gelirleri
810 03 02 03   Orman Ağaçları Fidan Satış Gelirleri
810 03 02 04   Süs Bitkileri Satış Gelirleri
810 03 02 05   Tohum Satış Gelirleri
810 03 02 07   Orman İçi Dinlenme Yeri Gelirleri
810 03 02 99   Diğer Orman Gelirleri
810 06       Sermaye Gelirlerinden Ret ve İadeler
810 06 02     Taşınır Satış Gelirleri
810 06 02 01   Taşınır Satış Gelirleri
810 06 02 02   Taşıt Satış Gelirleri
810 06 02 99   Diğer Taşınır Satış Gelirleri
810 09       Diğer Gelirlerden Ret ve İadeler
810 09 01     Faiz Gelirleri
810 09 01 1   Mevduattan Faizler
810 09 01 5   Ticari Alacaklardan Alınan Faizler
810 09 01 6   Repo Gelirleri
810 09 01 7   Alacaklara Yürütülen Faizler ve Vade Farkları
810 09 01 8   Personelden Alacaklara Yürütülen Faizler
810 09 01 99   Diğer Faiz Gelirleri
810 09 04     Kira Gelirleri
810 09 04 01   Kira Gelirleri
810 09 05     Fazla ve Yersiz Ödemelerden Kaynaklanan Gelirler
810 09 05 01   Personele Yapılan Fazla ve Yersiz Ödeme Gelirleri
810 09 05 02   Gerçek Kişilere Yapılan Fazla ve Yersiz Ödeme Gelirleri
810 09 05 03   Tüzel Kişilere Yapılan Fazla ve Yersiz Ödeme Gelirleri
810 09 09     Diğer Çeşitli Gelirler
810 09 09 01   İlan ve Reklam Gelirleri
810 09 09 02   Şartname Satış Gelirleri
810 09 09 03   Sayım Fazlalarından Doğan Gelirler
810 09 09 04   İrat Kaydedilen Depozito ve Teminatlar
810 09 09 99   Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler
83         BÜTÇE GİDER HESAPLARI 
830         BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
830 01       Personel Giderleri
830 01 01     Memurlar
830 01 01 01   Temel Maaşlar
830 01 01 01 01 Temel Maaşlar
830 01 01 02   Zamlar ve Tazminatlar
830 01 01 02 01 Zamlar ve Tazminatlar
830 01 01 04   Sosyal Haklar
830 01 01 04 01 Sosyal Haklar
830 01 01 05   Ek Çalışma Karşılıkları
830 01 01 05 01 Ek Çalışma Karşılıkları
830 01 01 06   Ödül ve İkramiyeler
830 01 01 06 01 Ödül ve İkramiyeler
830 01 01 09   Diğer Giderler
830 01 01 09 01 Diğer Giderler
830 01 02     Sözleşmeli Personel
830 01 02 01   Ücretler
830 01 02 01 01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
830 01 02 01 90 Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri
830 01 02 02   Zamlar ve Tazminatlar
830 01 02 02 01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
830 01 02 02 90 Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
830 01 02 04   Sosyal Haklar
830 01 02 04 01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
830 01 02 04 90 Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
830 01 02 05   Ek Çalışma Karşılıkları
830 01 02 05 01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
830 01 02 05 90 Diğer Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
830 01 02 06   Ödül ve İkramiyeler
830 01 02 06 01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
830 01 02 06 90 Diğer Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
830 01 02 09   Diğer Giderler
830 01 02 09 01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
830 01 02 09 90 Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
830 01 03     İşçiler
830 01 03 01   Ücretler
830 01 03 01 01 Sürekli İşçilerin Ücretleri
830 01 03 01 02 Geçici İşçilerin Ücretleri
830 01 03 02   İhbar ve Kıdem Tazminatları
830 01 03 02 01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
830 01 03 02 02 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
830 01 03 03   Sosyal Haklar
830 01 03 03 01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
830 01 03 03 02 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
830 01 03 04   Fazla Mesailer
830 01 03 04 01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
830 01 03 04 02 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri
830 01 03 05   Ödül ve İkramiyeler
830 01 03 05 01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
830 01 03 05 02 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
830 01 03 09   Diğer Ödemeler
830 01 03 09 01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
830 01 03 09 02 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri
830 01 04     Geçici Personel
830 01 04 01   Ücretler
830 01 04 01 02 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri
830 01 04 01 04 657 sayılı Kanunun 4/C  Kapsamında Çalışanlara Yapılacak Ödemeler
830 01 04 01 90 Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler
830 02       Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
830 02 01     Memurlar
830 02 01 06   Sosyal Güvenlik Kurumuna
830 02 01 06 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
830 02 01 06 02 Sağlık Primi Ödemeleri
830 02 02     Sözleşmeli Personel
830 02 02 04   İşsizlik Sigortası Fonuna
830 02 02 04 01 İşsizlik Sigortası Fonuna
830 02 02 06   Sosyal Güvenlik Kurumuna
830 02 02 06 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
830 02 02 06 02 Sağlık Primi Ödemeleri
830 02 03     İşçiler
830 02 03 04   İşsizlik Sigortası Fonuna
830 02 03 04 01 İşsizlik Sigortası Fonuna
830 02 03 06   Sosyal Güvenlik Kurumuna
830 02 03 06 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
830 02 03 06 02 Sağlık Primi Ödemeleri
830 02 04     Geçici Personel
830 02 04 04   İşsizlik Sigortası Fonuna
830 02 04 04 01 İşsizlik Sigortası Fonuna
830 02 04 06   Sosyal Güvenlik Kurumuna
830 02 04 06 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
830 02 04 06 02 Sağlık Primi Ödemeleri
830 03       Mal ve Hizmet Alım Giderleri
830 03 01     Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
830 03 02     Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
830 03 02 01   Kırtasiye ve Büro Malzemesi  Alımları
830 03 02 01 01 Kırtasiye Alımları
830 03 02 01 02 Büro  Malzemesi Alımları
830 03 02 01 03 Periyodik Yayın Alımları
830 03 02 01 04 Diğer Yayın Alımları
830 03 02 01 05 Baskı ve Cilt Giderleri
830 03 02 01 90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
830 03 02 02   Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
830 03 02 02 01 Su Alımları
830 03 02 02 02 Temizlik Malzemesi Alımları
830 03 02 03   Enerji Alımları
830 03 02 03 01 Yakacak  Alımları
830 03 02 03 02 Akaryakıt ve Yağ  Alımları
830 03 02 03 03 Elektrik Alımları
830 03 02 03 90 Diğer Enerji Alımları
830 03 02 04   Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
830 03 02 04 01 Yiyecek Alımları
830 03 02 04 02 İçecek Alımları
830 03 02 04 90 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
830 03 02 05   Giyim ve Kuşam Alımları
830 03 02 05 01 Giyecek Alımları
830 03 02 05 02 Spor Malzemeleri Alımları
830 03 02 05 03 Tören Malzemeleri Alımları
830 03 02 05 90 Diğer Giyim ve Kuşam Alımları
830 03 02 06   Özel Malzeme Alımları
830 03 02 06 01 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları
830 03 02 06 02 Tıbbi Malzeme Alımları
830 03 02 06 03 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
830 03 02 06 05 Tıbbi İlaç Alımları
830 03 02 06 06 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri  İçeren Kimyevi Malzeme Alımları
830 03 02 06 90 Diğer Özel Malzeme Alımları
830 03 02 09   Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
830 03 02 09 01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
830 03 02 09 90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
830 03 03     Yolluklar
830 03 03 01   Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
830 03 03 01 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
830 03 03 02   Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
830 03 03 02 01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
830 03 03 03   Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
830 03 03 03 01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
830 03 03 05   Yolluk Tazminatları
830 03 03 05 01 Seyyar Görev Tazminatları
830 03 03 05 02 Arazi Tazminatları
830 03 04     Görev Giderleri
830 03 04 02   Yasal Giderler
830 03 04 02 02 Oranı Kanunla Belirlenmiş Aidat ve İkramiyeler
830 03 04 02 03 Kusursuz Tazminatlar
830 03 04 02 04 Mahkeme Harç ve Giderleri
830 03 04 02 05 Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler
830 03 04 02 90 Diğer Yasal Giderler
830 03 04 03   Ödenecek Vergi, Resim,  Harçlar ve Benzeri Giderler
830 03 04 03 01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler
830 03 04 03 02 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler
830 03 04 03 90 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler
830 03 05     Hizmet Alımları
830 03 05 01   Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
830 03 05 01 01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
830 03 05 01 02 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
830 03 05 01 03 Bilgisayar Hizmeti Alımları
830 03 05 01 04 Müteahhitlik Hizmetleri
830 03 05 01 05 Harita Yapım ve Alım Giderleri
830 03 05 01 06 Enformasyon ve Raporlama Giderleri
830 03 05 01 07 Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri
830 03 05 01 08 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
830 03 05 01 09 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
830 03 05 01 11 Yemek Hizmeti Alım Giderleri
830 03 05 01 12 Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri
830 03 05 01 21 Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri
830 03 05 01 25 Personel Hizmet Alım Gideri
830 03 05 01 27 Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri
830 03 05 01 29 Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri
830 03 05 01 31 Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri
830 03 05 01 32 İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temizleme Hizmet Alım Giderleri
830 03 05 01 33 Su, Gıda vb. Analiz Hizmeti Giderleri
830 03 05 01 90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
830 03 05 02   Haberleşme Giderleri
830 03 05 02 01 Posta ve Telgraf Giderleri
830 03 05 02 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
830 03 05 02 03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
830 03 05 02 04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
830 03 05 02 05 Uydu Haberleşme Giderleri
830 03 05 02 06 Hat Kira Giderleri
830 03 05 02 90 Diğer Haberleşme Giderleri
830 03 05 03   Taşıma Giderleri
830 03 05 03 01 Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
830 03 05 03 03 Yük Taşıma Giderleri
830 03 05 03 04 Geçiş Ücretleri
830 03 05 03 90 Diğer Taşıma Giderleri
830 03 05 04   Tarifeye Bağlı Ödemeler
830 03 05 04 01 İlan Giderleri
830 03 05 04 02 Sigorta Giderleri
830 03 05 04 03 Komisyon Giderleri
830 03 05 04 90 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
830 03 05 05   Kiralar
830 03 05 05 01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
830 03 05 05 02 Taşıt Kiralaması Giderleri
830 03 05 05 03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
830 03 05 05 05 Hizmet Binası Kiralama Giderleri
830 03 05 05 06 Lojman Kiralama Giderleri
830 03 05 05 07 Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
830 03 05 05 09 Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
830 03 05 05 10 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
830 03 05 05 12 Personel Servisi Kiralama Giderleri
830 03 05 05 90 Diğer Kiralama Giderleri
830 03 05 09   Diğer Hizmet Alımları
830 03 05 09 01 Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri
830 03 05 09 02 Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri
830 03 05 09 03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
830 03 05 09 05 Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri 
830 03 05 09 06 Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri 
830 03 05 09 90 Diğer Hizmet Alımları
830 03 06     Temsil ve Tanıtma Giderleri
830 03 06 01   Temsil Giderleri
830 03 06 01 01 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
830 03 06 02   Tanıtma Giderleri
830 03 06 02 01 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
830 03 07     Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
830 03 07 01   Menkul Mal  Alım Giderleri
830 03 07 01 01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
830 03 07 01 02 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları
830 03 07 01 03 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
830 03 07 01 04 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları
830 03 07 01 90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
830 03 07 02   Gayri Maddi Hak Alımları
830 03 07 02 01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları
830 03 07 02 02 Fikri Hak Alımları
830 03 07 02 90 Diğer Gayri Maddi Hak Alımları
830 03 07 03   Bakım ve Onarım Giderleri
830 03 07 03 01 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
830 03 07 03 02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
830 03 07 03 03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
830 03 07 03 04 İş Makinası Onarım Giderleri
830 03 07 03 90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
830 03 08     Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
830 03 08 01   Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
830 03 08 01 01 Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
830 03 08 01 04 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri
830 03 08 01 90 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
830 03 08 02   Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
830 03 08 02 01 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
830 03 08 03   Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
830 03 08 03 01 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
830 03 08 06   Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
830 03 08 06 01 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
830 03 08 09   Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
830 03 08 09 90 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
830 05       Cari Transferler
830 05 08     Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
830 05 08 01   Genel Bütçeye Verilen Paylar
830 05 08 01 01 Hazine Hissesi
830 05 08 02   Özel Bütçeli İdarelere Verilen Paylar
830 05 08 02 04 Ağaçlandırma Fonu
830 05 09     Diğer Transferler
830 05 09 01   SGK’ya Yapılan Transferler
830 05 09 01 01 5510 Say.Kan. Göre Ödenec. Ek Karşılıklar (%20 Prim Ödeneği)
830 05 09 01 02 Memurların Emekli ikramiyeleri
830 05 09 01 09 SGK’ya Yapılan Diğer Transferler
830 05 09 04   Memurların Öğle yemeği Yardımı
830 05 09 04 01 Memurların Öğle yemeği Yardımı
830 05 09 09 99 Diğer Transferler ( Sportif)
830 06       Sermaye Giderleri
830 06 01     Mamul Mal Alımları (Mefruşat, makine ve teçhizat, taşıt, iş makinası, yayın)
830 06 01 01   Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları
830 06 01 01 01 Büro Mefruşatı Alımları
830 06 01 01 02 İşyeri Mefruşatı Alımları
830 06 01 01 05 Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları
830 06 01 01 90 Diğer Mefruşat Alımları
830 06 01 02   Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları
830 06 01 02 01 Büro Makinaları Alımları
830 06 01 02 02 Bilgisayar Alımları
830 06 01 02 03 Tıbbi Cihaz Alımları
830 06 01 02 04 Laboratuar Cihazı Alımları
830 06 01 02 05 İşyeri Makine Teçhizat Alımları
830 06 01 02 90 Diğer Makine Teçhizat Alımları
830 06 01 03   Avadanlık Alımları
830 06 01 03 01 Tamir Bakım Aleti Alımları
830 06 01 03 02 Atölye Gereçleri Alımları
830 06 01 03 04 Laboratuar Gereçleri Alımları
830 06 01 03 05 Zirai Gereç Alımları
830 06 01 03 90 Diğer Avadanlık Alımları
830 06 01 04   Taşıt Alımları
830 06 01 04 01 Kara Taşıtı Alımları
830 06 01 04 40 Deniz ve Su Yolu Taşıtı Alımları
830 06 01 04 60 Havayolu Taşıtı  Alımları
830 06 01 04 90 Diğer Taşıt Alımları
830 06 01 05   İş Makinesi Alımları
830 06 01 05 01 Sabit iş Makinesi Alımları
830 06 01 05 30 Hareketli İş Makinesi Alımları
830 06 01 06   Yayın Alımları ve Yapımları
830 06 01 06 01 Basılı Yayın Alımları ve Yapımları
830 06 01 06 03 Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları
830 06 01 06 04 Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları
830 06 01 06 90 Diğer Yayın Alımları ve Yapımları
830 06 03     Gayri Maddi Hak Alımları
830 06 03 01   Bilgisayar Yazılımı Alımları
830 06 03 01 01 Bilgisayar Yazılımı Alımları
830 06 03 02   Harita Plan Proje Alımları
830 06 03 02 01 Harita Alımları
830 06 03 02 02 Plan Proje Alımları
830 06 03 03   Lisans Alımları
830 06 03 03 01 Lisans Alımları
830 06 03 04   Patent Alımları
830 06 03 04 01 Patent Alımları
830 06 03 09   Diğer Fikri Hak Alımları
830 06 03 09 01 Diğer Fikri Hak Alımları
830 06 04     Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri
830 06 04 01   Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830 06 04 01 04 Orman Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830 06 04 01 07 Yol için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830 06 04 01 09 İçme Suyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830 06 04 01 10 Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830 06 04 01 90 Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830 06 04 02   Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri
830 06 04 02 01 Hizmet Binası İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830 06 04 02 02 Lojman İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830 06 04 02 03 Sosyal Tesis İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830 06 04 02 05 Yol Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830 06 04