ELEKTRA MUHASEBE PROGRAMI KULANIMI

 

Bu açıklamaları Kastamonu Araç İşletme Saymanı Alaattin bey yazdı kendisine çok teşekkür ediyoruz.

 

            Değerli Orman İşletme Müdürlükleri Saymanları ve Muhasebe Çalışanları

 

            Almış olduğunuz Elektra Muhasebe Programı Birbirlerine entegre edilmiş 6 Ana Programdan meydana gelmektedir.Bunlar;

1-Cari Program

2-İhale (Satış) Programı

3-Maliyet Programı

4-İstihkak Programı

5-İletişim Programı

6-Adres Programı

 

            Değerli Kullanıcı arkadaşlarım.Yukarıda yazılı programların hepsinin kurulum aşamasında kısa yolları masa üzerine yerleştirilmektedir.Bütün Programların çalıştırılma ŞİFRELERİ 1(Bir) dir.Şimdi sırası ile bu programların kullanımı üzerinde duralım.

 

İşletme adının Değiştirlmesi.  Programın Ortasındaki Bandırma Adını   Giresun yapmak için. Bandırma Kelimesini 2 Kere tıklatın. Gelen Listeden İşletmenizin adını bulun ( Bölgelre Göre Sıralıdır) Seçin ve Okey düğmesine basın

 

İhale  Aletler   Help    (Program menü) En sol üst köşedeki İhale yi tıkla – Ayarlar SıraNoyu tıkla

Aşağıdaki Başlangıç Değişkenleri gelir. Bu Değişkenler düzeltilir.

 

 

1-CARİ PROGRAM

            Cari program diğer programların tamamına ait parasal konuların toplandığı yıl sonu bilanço verilerinin tüm muhasebe ile ilgili bilgilerin toplandığı programdır.Program çalıştırıldığı zaman bilgisayarın ekranına ana mönü gelmektedir.İlk önce bu ana mönünün sol üst tarafında bulunan muhasebe yazısı üzerine fare ile tıklatılarak fiş sıra numaralarını seçiniz.Ekrana gelen mönüye İşletme Müdürlüğünüze ait bilgileri yükleyiniz. Bu aşamada program sizin İşletmenizin bilgilerini taşıyacaktır.

            Cari program ana mönüsünün üzerinde bulunan bölümlerin ne işe yaradığı üzerinde duralım.

 

F3(Yeni Fiş):Bu tuşa fareyle tıklatıldığında veya klavye üzerinden F3 tuşuna basıldığında ekrana yeni fiş Bilgisayarın üzerindeki tarih ve yevmiye numarası ile hazır gelir.Eğer Tarif farklı yazılacaksa tarihin üzerinde 15 yazılı yere tıklatıp takvim menüsü açılır ve istenilen tarih buradan seçilir.Yevmiye numarası da el ile düzeltilebilir.Daha sonra fişin ait olduğu kişi adı ve sebebi yazılıp ENTER tuşuna basılarak hesap planına ait hesap planı otomatik olarak açılır.Hesap Planının üzerinde

sık kullanılan  hesapların kısa yolları belirtilmiştir.Örneğin;391.01=H Harfi,191.01=K Harfi,770.5001=S Harfi;770-5003=Y Harfi gibi.Eğer kısa yoldan hesapları bulamıyorsak aradığımız hesabın baştan iki numarasını yazarak hesap planında aradığımız hesaba en yakın hesaplara ulaşırız.Örneğin 750-2010 hesap kullanılacak.Yapılacak işlem hesap planı ilk ekrana geldiği zaman 750 hesabın ilk iki rakamı 75’e basıldığı zaman 750 hesapla ilgili alt hesapların başlangıcından itibaren bir kısmı ekrana gelir.Eğer aradığımız 2010 nolu hesap görülmez ise klavye üzerinde bulunan ok tuşları ile veya fare ile hesap planı aşağı yukarı hareket ettirilerek hesap bulunmuş olur.Aranılan hesap bulunup üzerine gelindiğinde ya fare ile üzerine tıkatılarak veya ENTER tuşuna basılarak  numaranın fiş üzerine yazılması sağlanır.ve diğer hesaplarda aynı yöntem ile bulunur.Eğer aranılan hesabın yerine başka bir hesap yanlışlıkla seçilmiş ise yapılacak iş hesabın bulunduğu aynı satır üzerinde CTRL+ENTER tuşuna basarak hesap planı mönüsünün ekrana gelmesi sağlanır.Birde fişlerin tanzim edilmesinde kullanılan kısa yol tuşları vardır.Örneğin herhangi bir fatura ödemesi yapılırken faturanın K.D.V dahil tutarını gider hesabının bulunduğu satıra yazıp CTRL+D tuşlarına basılırsa fiş kendiliğinden oluşur ve kasadan ödeme miktarına ödenecek miktar uyuyorsa ödemeyi direkt kasadan uymuyorsa çek hesabını kullanarak yapar.Bir diğer fiş tanziminde ise KDV yok ise örneğin harcırah ödemesi;770-5003 hesaba tutar yazılır klavye üzerinde sadece D harfine basıldığında fiş otomatik olarak tanzim edilir.  Özetle D = %012  -  E = %006    -   F = %0075   Bu Tuşlar a Ctrl Basılı iken basılırsa %18 KADV de indirilecektir.

            Fişlerin tanzimi sırasında eğer müşteri hesabı var ise Örneğin teminat,emanet v.s.müşterinin adres programından adı bulunup fişin alacak kısmının yanında bulunan yere yazılacaktır.Bu işlemler yapılmaması halinde yıl sonunda borçlar veya alacaklar cetvelini tanzim edemezsiniz. Yıl içinde ise Müşterilerin Alacaklı veya borçlu olup olmadıklarını izleyemez ve Defter tutmak zorunda kalırsınız. Borç Alacak Formda 120, 900 Borç Bakiyesi vermeli Alacak bakiyesi vermemelidir. 326,329,340 901 gibi hesaplar Hep Alacak bakiyesi vermelidir.

            Bir diğer husus programın açılış mönüsünün solunda bulunan hesap planı;

Eğer program üzerinde size hazır halde verilen tek düzen hesap planında sonradan gerekli olan herhangi bir hesabın açılması üzerinde bir örnek vererek duralım.

            En çok hesap planına ilave gerektiren hesap 393.05 İşletmeler hesabı.Elimize gelen herhangi bir işletmeye ait H/C lerin bulunduğu işletme adı hesap planımızda yok ise yapılacak işlem;

            Cari programın açılış mönüsü sol üst köşesinde bulunan açık-kapalı yazan kısmın açık olmasını sağlayın buraya tıkladığınız zaman sadece yetkili personel hesap planında değişiklik yapabilir diye bir mönü gelir.Bu mönüye evet dediğiniz zaman hesap planının üzerinde bulunan + işaretine basınız.Ekrana gelen mönü üzerinde 393 MERKEZ ve ŞUBELER C/H nı  tıklatınız bundan sonra işletmelere ait bir bölüm gelir buradan aranan işletme bulunarak ENTER Tuşuna basınız yeni işletmeye ait hesap açılmış olur.Sonra açık-kapalı düğmesini kapalı konumuna getiriniz.veya programdan çıkıldığı zaman kendisi yine kapanır.

            Yine bu açık-kapalı yerinden bahsederken ödeneklerin yüklenmesini de izah edelim.Açık-kapalı yeri açık konumda iken ödeneği yazılacak hesap ana mönünün sol tarafında bulunan hesap planından seçilir.Örneğin;730-1004 nolu hesaba ödenek yazılacak.Hesap planının dan 730-1004 numaralı hesap seçilir gelen ödenek miktarı açılış mönüsünün üzerinde bulunan TARİH-ÖDENEK-TENSİL yazan kısmının altına tarihi ve miktarı ile girildiği zaman işlem tamamlanmış olur.

F4(Eski Fiş):Bu tuşa basıldığında önceden tanzim edilen fişler tarih ve yevmiye sıra numaralarına göre ekrana gelir.Fişin yevmiye numarası gelen mönünün üst kısmında bulunan beyaz alana yazılıp ENTER tuşuna basılırsa o fişin tarih ve numarası üzerine gelinir.tekrar Enter e basıldığı zaman eski fiş ekrana gelir.

            F5(Fiş-Kasa):Bu tuş seçildiği zaman hangi hesap üzerinde bir araştırma yapıyorsak sol üst köşede bulunan tarih kısmından tarihler seçilerek o hesaba ait föy ekrana gelir. Ayrıca bu kısımda yevmiye defteri, teminat mektupları ve kasa defterini de bulmak mümkündür.

            F6(Mizan):Bu tuşun kullanılması ile karşımıza mizanlar, ay sonu yansıtma fişlerinin kesilmesi, gelir-gider cetvellerinin oluşturulması, gelir tablosu, satışların maliyeti cetveli, vergi ve resimler cetveli bu cetvelin altında kasa ve banka mevcudu tutanakları, envanter mahsuplarının tanzimi bilanço kapanış ve açılış fişlerinin oluşturulmasına ait bütün işlemler buradan seçilip tamam denilmesi ile kendiliğinden oluşturulmaktadır

            F7(Aylık Cetveller):Bu tuş ile gider hesaplarına ait harcama ve sarfiyatlar artan veya aşan ödeneklerin takibi yapılmaktadır.

            F8(Borç-Alacak):Bu tuşa basıldığında gelen mönü üzerinde müşteri numarası girilirse kişiye ait tüm hesapların ana hesaplar bazında incelemesi yapılabilir.Ayrıca bu mönünün sol üst köşesinde bilanço yazan tuşa basıldığı zaman alt kısımda seçili  hesabın cetvelini almak mümkündür.

            2-İHALE(SATIŞ)PROGRAMI

            İhale programının kullanılması için yapılacak iş ve işlemler.

            İhale programı çalıştırıldıktan sonra gelen mönü üzerinde ihaleler yazan kısmı tıklatınız.Önce burada yeni bir ihale hazırlığı yapmanız gerekir. Bunun için önce F4 tuşuna basarak veya fare ile açık-kapalı yazan yeri açık konumuna getirin. Sonra sol üst köşede bulunan yeni ihaleye tıklatın gelen mönüye ihalenizin tarihini Örneğin: 24.07.2003 14:00 şeklinde saati de yazarak girin.Alt kısımdan ihalenin şeklini(Piyasa satışı, Tahsisli satış, dikili satış v.s.) işaretleyin. İşletme yazan kısmı ve diğer kısımları doğru bir şekilde girin. Buralarda yapılacak hatalar (Özellikle katsayılar) yapılacak satışların tamamen yanlış olmasına neden olacaktır. Buna azami dikkat göstermeniz gerekir. Bu işlerin doğru ve düzgün yapılmasının ardından partiler yazan kısmı seçip artık ihaleye konulacak emvallerimizi yazabiliriz. Burada hemen şu hususu da hemen belirteyim. İhale listesi hazırlanırken genelde emvaller cinslerine sınıflarına göre sıralanmaktadır. Bu sıralama yapılırken herhangi bir parti girilmedi. Bunu araya ekleyebilmek için partiler mönüsünün en başında bulunan sırano ya iki kere tıklatın gelen mönüyü evet diyerek geçtiğinizde size araya satır ekler. Bu satıra emval bilgilerinizi girin. İhale ile ilgili partiler yüklenirken eğer birden fazla son deposu bulunan işletme ise mutlaka depo numarası doğru bir şekilde yazılacaktır. Bütün partiler bilgisayara yüklendikten sonra F7 tuşuna basarak bu ihale ile ilgili tüm bilgileri karşımıza gelen mönüden seçerek elde edebiliriz. İhalenin tamamlanmasından sonra her partinin karşısına satış bedelini ve alıcısını girin. Geriye kalan satış sonucu bilgi cetveli ve eklerini F7 tuşunu kullanarak gelen mönüden seçerek oluşturabilirsiniz. Burada hemen satış memuru arkadaşlarımıza şunu hatırlatmakta yarar görüyorum. Tebligatı yapılan her partinin iadeli taahhütlü kartı elinize geçtiğinde o partinin son satış tarihini Ctrl+Enter ile yazarsanız satış sırasında program tarafından gecikme varsa mutlaka uyarılırsınız. Satış sırasında kırmızı yazılı olarak karşınıza gelen gün gecikme alınacak günü gösterir. Bu sayıyı gecikme varsa yaz denilen tuşun karşısına yazıp ENTER derseniz gecikmede program tarafından hesaplanır.

            İhale programı ile satış yaparken önce satışı yapılacak partinin numarası üst kısımda bulunan F3 SATIŞ tuşunun bulunduğu beyaz alana yazarak ENTER tuşuna basınız. Bundan sonra F3 Satış tuşuna basınız. Gelen mönü üzerinde bulunan parasal değerlerin doğru olup olmadığını kontrol ediniz.

Daha sonra fiş tuşuna basıp gelen mönü üzerinden satışın kasa mı,banka mı, 108 hesap mı yoksa 340 hesap mı kullanılarak yapılacağını seçin, müşterinin teminatını satışa sayacaksanız miktarını yazıp ENTER tuşuna basın. Satış fişiniz ekrana gelecektir. Daha sonra fatura ve satış yazısını yazdırınız. Eğer birden fazla depodan satış yapmış iseniz satış yazıları ard arda ekrana gelecektir.

            İhale programının açılış mönüsünde bulunan diğer kısımlardan eski fiş önceki fişleri bulmamızı sağlar.Fatura ise en son yapılan satışın faturasını görmemizi sağlar.Emval kartı İşletmede satılan emvallerin yüklenmesini sağlar. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus maliyet (Föy) Emval numarası bu numaraların yanlış olması tüm maliyet hesabının yanlış olmasına neden olur. Maliyet emval numarasında bulunan muhammen bedeller değişiklik oldukça yenilenmesi gerekir.Depolar yine işletmede bulunan depoların yazılması için gereklidir. Bunlar programın kurulum aşamasında genellikle yapılır. En son kısım olan föy kısmında ise hangi emvalin hangi satış türünden miktar ve tutarını görmek mümkündür. Föy açıldığı zaman karşımıza gelen mönüde 1 miktarlar 2 tanede parasal değerler göreceksiniz.Bu parasal değerlerin ikisi de tüm satış kısımları itibari ile eşit olması gerekmektedir.

TÜM SATIŞLAR İHALE PROGRAMI İLE YAPILIR. 2 Kısma Ayırabiliriz. 1-) İhaleli Satışlar.  Piyasa, Müsadereli, Dikili gibi.  Partiler önceden belirlenir. İlan edilir. Ve Açık artırma ile satılır. Daha önceden girilen partilen seçilerek alıcıya teslim edilmek üzere satış işlemeleri gerçekleştirilir. 2.)  Tahsisli , tarifeli, Maliyet bedelli Gibi. Her tür satış için bir ihale yeri açılır. Satış geldikçe Tipine göre Tahsisli veya tarifeli seçilir. Bir satır eklenir. Nitelik ve fiyat girilerek satış gerçekleştirilir.  Katsayılar müşterek olduğundan Kesintiler farklı ise Ayrı bir ihale yeri açılmalıdır. Tahsisli Odun ve Tahsisli Sanayi gibi.  Her türlü satışlar Yıl içinde Satış cetvelleri ve maliyet cetvellerine otomatik yansır. Yıl sonunda Bilanço cetvellerine gireceğin. Satışlar korunmalı ve silinmemmelidir.

 

            4-İSTİHKAK PROGRAMI

         

İstihkak programını da aktif hale getirmek için sol üst köşede bulunan açık-kapalı kısmını açık konumuna getiriniz.İSTİHKAK, İŞLETME, EMVAL yazan kısımdan İstihkakı seçiniz gelen mönüden istihkak yapılacak İşletme şefliğini seçiniz.Daha sonra kesmenin, sürütmenin, nakliyatın nereden nereye olduğunu bölme numaralarını yazınız. Alt kısma kesme, sürütme, nakliyat, yükleme raporlarının tarih ve numaralarını vahidi fiyat tarih ve numaralarını giriniz. İstihkak fatura tanzim edebilen herhangi bir kişiye yapılacaksa sağ alt kısımda bulunan KDV KES’i işaretleyin, istihkakın içinde %10’u da yapılacaksa %10 KES’i işaretleyin. Fatura kesmeyen için ise FON KES’i seçin. Burada Kooperatifler için Kooperatif hissesini alt ve üst birlik için birlikte %2 olarak istihkak beyannamesinin içinde keser. Ancak Fatura kesebilen şahıslarda bu miktarı kestirmemek için emvaller girilirken satırın sonunda bulunan KOOP sütununa Y harfini koyun. Emval girişi yapılırken ilk satırda bulunan STOK ADI kısmına emvalin adını CTRL+ENTER tuşuna beraber basarak emval listesinin ekrana gelmesi sağlanacaktır.

Emvalin cinsi seçilip ENTER tuşuna basın.ÜRETİCİ yerinede isim yazdırabilmek için yine CTRL+ENTER tuşunu kullanınız adres defteri karşınıza gelir eğer istihkak yapılacak kişi veya kooperatifin adı listede varsa seçilip tekrar ENTER tuşuna basın yoksa adres defterinin sol üstünde bulunan YENİ tuşuna basarak ismi ekleyin ve enter tuşuna basın. (Not:İsimleri girerken aynı girin. Örneğin bir defasında Tatlıca Tarımsal Kal. Koop. diye sonra S.S.Tatlıca Tar. Kal. Koop. girmeyin cari programda aynı kişiye iki müşteri kartı açmış olursunuz.aynı isim ikinci defa girilirse mutlaka bu ad ile kayıtlı isim var uyarısı karşınıza gelir ve emin misiniz diye sorar.) Üretici adı yazıldıktan sonra bölme no, adet ve m3 girilir. Emval miktarı girilirken kesinlikle m3 ile Dm3 arasına virgül koyunuz. Vahidi fiyat rakamını aynen yazın gerisini program kendiliğinden yapacaktır. Burada yapılan istihkakın KESME olabilmesi için STOK ADI sütunundan sonraki İŞLEM sütununa 1, SÜRÜTME için 2, NAKLİYAT için 3, YÜKLEME için 4, İSTİFLEME için 5 yazmalısınız. Nakliyat, Yükleme ve İstifleme istihkaklarında 1 den fazla deposu bulunan işletmelerde 1 den fazla depoya emval veren İşletme şefliklerinin istihkakı yapılırken istihkakın satır sonunda bulunan depo no kısmına mutlaka depo numarası girilmelidir.aksi halde bir sonraki satıra geçemezsiniz. İstihkakı girdikten sonra kaydedin üst kısımda bulunan A3 noktasına tıklatın istihkak beyannamesi bilgisayarda ön izlemeye alınır. Yazdır tuşu ile de yazdırabilirsiniz. Çıktısı alınan istihkak sağ üst kısımda bulunan FİŞ KES tuşuna basılarak fişi oluşturulur. İşletme şefliği ile ağ bağlantısı olan işletmelerde FİŞİ KESİLEN İSTİHKAK BEYANNAMELERİNİN üzerinde şeflik personeli değişiklik yapamaz.

 

 

            3-MALİYET PROGRAMI

            Maliyet programı 6 aşamadan oluşmaktadır.Bunlar;

1-Makta  2-Orman içi  3-Son depo  4-Stok Föyü   5-Maliyet Emval Kartı 6-Emval Kartı

MAKTA: Ay sonu yapılan A cetvelidir. Çalıştırılması için makta yazısının olduğu yere tıklatın. Ekrana gelen mönünün sol üst köşesinde bulunan açık-kapalı yerini fareyle veya klavyedeki F4 tuşu ile açık konuma getiriniz.Üst kısımda bulunan aylık yazan kısma tıklatınız, size bilgisayarın bulunduğu tarihe ait aya ait maliyet cetvelinin yapılacağını sorar evet ile geçiniz. Program kendisi ay içinde yapılan istihkaklara göre ölçme,kesme,tarife bedelini cetveldeki ilgili kısımlara otomatik olarak yazar istenirse elle değişiklikte yapılabilir. Ancak ilk yılbaşlarında ilk cetvelin yapılmasında cetvelin dönem başı kısmına önceki yılın varsa makta devirlerinin girilmesi gerekir. Cari programda bulunan 730-1000, 1001 hesapların cetvelle uygun olmasını sağlayın ve makta cetvelinden çıkın.

2-ORMANİÇİ: Bu cetvelin yapılması da makta cetvelinin aynısıdır. Cetvel yaptırıldıktan sonra son kısımda bulunan kalan bölümünü kontrol ediniz.(-)Eksi bakiye veren emval varsa tefrikle tamamlanacaksa önce tefrike verilen emvalin bulunduğu satırın TEFRİĞE GİDEN MİKTAR yazan kısmına miktarı virgül koyarak (örnek 72,815 gibi)yazdığınızda kendiliğinden kıymetini TEFRİĞE GİDEN TUTAR kısmına yazacaktır.Bu rakamları Tefrik girişi yapılacak emvalin TEFRİKTEN GELEN MİKTAR ve TUTAR hanelerine yazınız.cetvelin cari programın 730-1003 hesapla mutabakatını sağladıktan sonra cetvelden çıkıp son depo cetveline geliniz.

3-SON DEPO:Bu cetvelde diğerleri gibi yapılmaktadır.Son depo cetveline giren 730-1004,1005,1006,1008,1009 nolu hesaplar eğer istihkak olarak yapılıyorsa (1006 Hariç) bu miktarları ilgili yerlerine kendisi koyacaktır.Ancak Fişi kesilmemiş hiçbir istihkakı bu cetvellere almaz.İstihkak fazlalıkları ormaniçinde yapıldı ise B cetveline otomatik olarak koyar.İstenirse bu bilgiler buradan silinip el ile C cetvelinde de oluşturulabilir.Son depoda tefrik,ölçü fazlası,ölçü noksanı v.s.var ise cetvelin ilgili yerlerine B cetvelinde olduğu gibi yazılacaktır.Bu cetvelde tanzim edildikten sonra çıkıp makta cetveline geliniz.

 

            Makta cetvelinden başlayarak FİŞ KES tuşunu kullanarak fişleri kestiriniz.Eğer cetvel hatalı tanzim edilmişse kesinlikle fişini kesmez.Cetvellerin herbirine 1 er fiş tanzim eder.Bu fişleri tanzim ettikten sonra maliyet programından çıkınız.

NOT:Yıl içinde programı kullananlar bir önceki aya ait cetvel yaparmış gibi kalan kısımları veya o ay içindeki cetvelin dönem başına kalanları girmesi gerekecektir.

Yeni İşletmeler maliyet cetvellerini tutturmakta haklı olarak zorlanıyorlar. Kısaca Maliyet cetveli kurallarını hatırlayalım. 1-) Üretim ve satış foyleri aylık ve yıllık tutturulur. 2-) Aylık cetvel yaptırılır. a-) Geçen ayın kalanı ve mizan bakiyesi Bu ay ki cetvelin dönem başına eşit olmalı. Bu ayın kalanı Bu ay ki mizanın bakiyesine eşit olmalı dır b-) Üretim Giderleri Muhasebedeki üretim giderlerine eşit olmalı. c-) Sürütme miktarları emvali Maktadan Orman içine gönderir. d-) Maktada Orman içine giden kıymet, Orman içinde maktadan gelen kıymete eşit olmalı. e-) Orman içi Nakliye miktarı ve Orman içi birim fiyatı ile emvali son depoya gönderir. e-) Orman içinde Orman dışına giden tutar, Son depoda ki Orman içi

kıymetine eşit olmalıdır. Rakamlar tuttuktan sonra eksi veren bakiyeler kontrol edilir. Hata varsa düzeltilir. Doğru ise eksi bırakılır.

3-) Yansıtma fişleri Fiş-Kes düğmesi ile kestirilir,

4-) Yıllık cetvel yaptırılır. a-) Son aylık cetvelin kalanı yıllık cetvelin kalanına ve mizan bakiyesine eşit, b-) Yıllık cetvele giren toplam mizan borç tutarına eşit (makta=150, Orman içi=151, son depo=152), c-) Çıkanların toplamı mizan kendi stok alacak toplamına eşit olmalıdır.

5-) Maliyet cetvelleri elle yapılandırmaya ve her düzeltmeye uygun olmakla birlikte zorlamalar üretim ve satışla ilgili normal ve bilanço cetvellerinizin hatalı olmasına neden olacaktır.

  Maliyet cetvellerinde hata varsa cetvel ve sonraki diğer cetveller silinir. ( Makta hatalı ise Orman içi ve son depoda silinir.) hata düzeltilir ve cetveller yeniden hazırlatılır.

  Hatalar önceki aylardan geliyorsa. Önce eski aylara ait cetveller düzeltilir. Düzeltme yapılan cetvelden sonraki tüm cetvelleri de etkiler ve yeniden hazırlatılır.

6-) Enflasyondan gelen olumlu veya olumsuz tutarlar maliyet cetvellerine çok farklı yansıtıldığı için herkes için geçerli olmasada. Örneğin dönem başına koyduysanız Yıllık cetvelde de dönem başına eklemeniz gerekiyor. Zira Yıllık Cetvel Sadece Ocak ayı cetvelindeki Dönem başını, Dönem başı diye alacaktır.  İşletmelerden gelen bölümüne koyduysanız sorun olmaması gerekir. Enflasyondan gelen farklara ait Mallar satıldı ve manuel fiş keserek 620 e  verdiyseniz Maliyet cetvelleri giren toplam ile mizan stok hesabı borç toplamı

  okadar farklı olacaktır.

 

1-) Kullanılan Emvaller Emval kartında "Bu emval Kullanılır" olarak işaretlenmiş olmalıdır.(veya Cetvellerde sol üst köşede küçük kutucuk işaretlenmelidir.)

2-) Satış ve üretim föyü. Önce yıllık sonra Şubat ayı olarak muhasebe ile tutturulmalıdır.

3-) İstihkaklarda Nakliye, yükleme. istif gibi işlemlerin en sonunda hangi depoya gittiği kontrol edilmelidir.

4-) Maliyet ectvelleri sırasıyla yapılır. Makta, ormaniçi, Sondepo. Makta doğru olarak sonuçlanmadan orman içi yapılmamalıdır. veya makta - Ormaniçi değişirse bir sonraki cetvelde değişecektir ve yeniden yapılmalıdır.

5-) Geçen ayın kalanı = Bu ayın dönem başı na, Ormaniçinegiden = Oriçinde(Maktadan Gelene), SondepoyaGiden=Sondepoda(Oriçinden gelene), Kesme, sürütme, nakliye, yükleme, istif, tasnif, istihkak fazlası(Ormaniçi+sondepo) muhasebeye eşit olmalıdır.

    GirenTutar-Dönembaşı(Makta+Oriçi+Sondepo) = Aylık 730 a, Cetvel Kalanları. 150,151,152 kalanlarına eşit olmalıdır.

6-) Yıllık Cetvellerinizi her ay yaptırın. 5 inci maddedeki tüm eşitlemeler yıllık cetvelde yıllık toplamlara yani Mizandaki 730 ve 150,151,152 e eşittir.

7-) Maliyet cetvellerine ve müfredat cetvellerine özen gösterneler yılsonunda şıkıdım, şıkıdım. Kolay gelsin. Herkese selam.

            Cari programı çalıştırarak F6 MİZAN tuşuna basın karşınıza gelen menüden yansıtma fişlerini keser yazan yere tıklayın ve yansıtma fişlerini kestirin.Son fiş ödenemeyen vergilere aittir.Ödenmesi gereken ayda ödenmeyen vergi ve fonları kendiliğinden 368 nolu hesaba atar.İsterseniz bu fişi iptal edin isterseniz kalsın.Bu işlemler yapıldıktan sonra tekrar mizan hazırlamanızı isteyecektir.Hazırlanan Tali mizanın son sayfasının altına bakınız.Mizanın hatası var ise buraya mutlaka yazacaktır.Örneğin:1 ve 2 Nolu hesapların alacak bakiyesi vermesi,3 ve 4 nolu hesapların Borç bakiyesi vermesi Gider hesapların yansıtmalarının tutmaması gibi.

 

            Her ay yapılan maliyet cetvellerinden sonra bilanço döneminde ise cetvel yapılırken Üst kısımda bulunan YILLIK kısmına basın bütün cetvelleri Konsolide eder.Cetvelin üst kısmında Kırmızı yazı ile yazılı olan ÜRETİM tuşu ile üretim cetvelini MEVCUT tuşu ile MEVCUT MALLAR cetvelini SAYIM tuşu ile STOK SAYIMI cetvellerini yaptırırsınız.  

 

            5-İLETİŞİM PROGRAMI

            İletişim programının kullanılabilmesi için önce internete bağlanmalısınız.Programı çalıştırın.Ekrana gelen menüde yazan seçeneklerden ne yapmak istediğinizi seçin ve onaylayın.

 

            6-ADRES PROGRAMI

            Adres programı yukarıda anlattığımız programlarda işlem yapılırken bir nevi oluşmaktadır. Ancak isimler acele girilirken eksik bilgi yazılmışsa buradan isinler bulunup gerekli düzetme ve eksiklikler giderilebilir.İhale programı ile ilgili olarak müşteri etiketi yapılacaksa adres programına girilen isimler programın alt kısmında bulunan GRUBU kısmından sınıflandırılmalıdır.(Örneğin İhaleye gelenlere müşteri,Kooperatiflere istihkak sahibi,çalışanlara memur veya işçi gibi.)

 

 

 

Yeni Şeflik Açmak için İhale DEPOLAR düğmesini tıkla

 

Önce Açık bölümü işaretle ve sonra + ya bas

Şeflik Depo adı yerine Şeflik ise Şefliğin adını Son depo ise Sondeponun adını yazın.

Alttaki Şefliği bölümüne ise Deponun bağlı olduğu Şeefliğin adını yazın. Şeflik ise

Yine Şefliğin kendi adını büyük harflerle yazın.

Son depo No bölümüne Nakliyeler hangi depoya gidiyorsa O deponun Numarası yazılır.

 

 

 

 

YENİ MALİ EMVAL VE YENİ SATIŞ EMVAL İSİMLERİDE AÇMAK GEREKEBİLİR.

MALİYET PROGRAMINI ÇALIŞTIR.

Yoksa Önce maliyet emvali açmalıyız. Mali Emval düğmesine bas

 

Açık/Kapalı  Açık işaretle  + ya bas  Emval adını, tarife bedelini yaz kodlama yap.

 

Bütün Emvalleri kaydettikten sonra  SATIŞ EMVAL Kartları

da açılması gerekir.

SATIŞ EMVAL KARTI mutlaka Bir Mali emval kartına bağlanmalıdır.

Tam ortada Maliyet adı seç in önünde Bir düğme var bu düğmeye bas.

 

EMVAL ve DEPO Kartlarını nasıl açılacağını gördük.

Maliyet Cetveli, Üretim ve Satış için gerekli

 ise Önce kartlarınızı açın.

 

 

ELEKTRONİKPOSTA AYARLARI.

 

Başlat  Programlar Outlook

,

Veya yukarıdaki kısa  yolu çalıştırdığınızda  Aşağıda gördüğünüz Outlook programını görürsünüz. Ayarlarınız bağlı olarak Sizin bilgisayarınızdaki outlook biraz farklı görünebilir

 

 

Araçlar – Hesaplar – Posta seçilir.( Tıklanır)  Elektronik posta ayarları buradadır.

Hepinizde Bir posta adresi vardır.  E_Postanızın

DOĞRU AYARLARI  NASIL OLMALIDIR.

E_posta ayarlarımızın doğru olup olmadığını anlamak çok kolaydır. Bizim sitede

E_posta adreslerinden işletmenizi bulun e_posta adresinizi tıklayın. Yeni posta kutusunda

Bazı bilgiler yazıp gönder – gönder al düğmelerine basın. Posta gittikten sonra

Tekrar gönder al düğmesine tıklayın. Kendi kendinize gönderdiğiniz posta gelirse

Ayarlarınız doğru demektir. Postanız gelmez ise Aşağıdakileri okumaya devam edin.

 

Elektronik Posta adresiniz yoksa En alta Elektronik Postanın nasıl yapılacağı

Anlatılmaktadır.  Burada Var Olan e_Posta adreslerimizi düzeltmek için ne yapmalıyız.

 

Elektronik Posta HESAP adını işaretle Aşağıdaki gibi mavileşsin

Özellikleri Tıkla . Aşağıdaki kutu gelir.

edirne  yerine sizin işletmenizin adı yazılı olmalıdır.

İngilizce ve küçük harflerle.

Yanlış ise düzelttikten sonra uygula düğmesine bas ve

SUNUCULAR bölümünü tıkla

Sunucular Bölümünde aşağıdaki örnekte edirne yerine sizin adınız

Yazıyorsa her şey doğrudur.  Farklı ise aşağıdaki gibi düzeltilir ve

Uygula düğmesine basılır.

Şifre Bölümüne    123456         yazmalısınız

Gezdiğim yerlerde genelde aşağıdaki hatalar vardı. Aşağıdaki

Kutudakiler yanlış. Yukarıdaki kutudaki ayarlar doğru.

 

 

 

Yeni bir e_Posta hesabı açmak

Outlook - Araçlar – Hesaplar – Posta seçilir.( Tıklanır)

 

Ekle Düğmesi

Tıklanır

 

 

 

POSTA Giden Postanız birisine ulaştığında Başlık olarak hangi ismi görmsini

İstiyorsanız Aşağıdaki Kutuda adınızı yazın. Genelde İşletmenin adı ve Sayman kelimesini

Yazıyoruz. Bu e_posta adresleri muhasebe ye ait olduğu için böyle. Diğer birimler için

Farklı isimler bulmalısınız

 

İleri tıkla

Aşağıdaki kutuya e_posta adresinizi yazmalısınız

Edirne yerine sizin işletme adınız yazılmalıdır. Diğerleri aynen yazılır

 

İleri tıkla

 

Aşağıdaki kutu aynı olmalıdır.

İleri tıkla

 

Hesap adınız e_posta adresinizle aynı dır.

Edirne yerine sizin işletme adınız yazılmalıdır. Diğerleri aynen yazılır

İleri tıkla     parolayı sanırım. Öğrendiniz. . Kullanmayı öğrendikten sonra

Parolanızı değiştirebileceksiniz.

 

Son tıkla

 

Özelliklere gir. Ayarlarını yukarıda anlatıldığı gibi

Kontrol et. Kendine bir e_posta yolla

Doğru ise postan geri gelecektir.

 

 

Bittiğinde bağlantıyı kes İşaretli ise. İnternet e her girişinizde Otomatik olarak postaya baktığından

İşi biter bitmez bağlantıyı kesecektir.   Uzun Mektupları aldıktan sonra bağlantı otomatik kesilsin

Diye konmuş.

Ama İşi Bittikten sonra Bu işareti kaldırın.

 

Araçlar - Adres Defteri  - Yeni Kişi düğmesi ile Adres defterinize İstediğiniz isimleri girip gurup halinde hepsine aynı mesajı gönderebilirsiniz.

 

 

Araçlar – Seçenekler - Güvenlik  bölümünde

Virüs Olabilecek ekler kaydedilmesin ve açılmasın işaretli ise

Ekler açılmıyor. Gelen ekleri inceledikten sonra virüs olabilecekler silindikten sonra

Buradaki işareti kaldırın Gelen ekleri. Açıp gereğini yapın.

 

 

Yeni İşletmeler maliyet cetvellerini tutturmakta haklı olarak zorlanıyorlar. Kısaca Maliyet cetveli kurallarını hatırlayalım. 1-) Üretim ve satış foyleri aylık ve yıllık tutturulur. 2-) Aylık cetvel yaptırılır. a-) Geçen ayın kalanı ve mizan bakiyesi Bu ay ki cetvelin dönem başına eşit olmalı. Bu ayın kalanı Bu ay ki mizanın bakiyesine eşit olmalı dır b-) Üretim Giderleri Muhasebedeki üretim giderlerine eşit olmalı. c-) Sürütme miktarları emvali Maktadan Orman içine gönderir. d-) Maktada Orman içine giden kıymet, Orman içinde maktadan gelen kıymete eşit olmalı. e-) Orman içi Nakliye miktarı ve Orman içi birim fiyatı ile emvali son depoya gönderir. e-) Orman içinde Orman dışına giden tutar, Son depoda ki Orman içi kıymetine eşit olmalıdır. Rakamlar tuttuktan sonra eksi veren bakiyeler kontrol edilir. Hata varsa düzeltilir. cetvel silinir ve yeniden hazırlatılır. Doğru ise eksi bırakılır. 3-) Yansıtma fişleri Fiş-Kes düğmesi ile kestirilir, 4-) Yıllık cetvel yaptırılır. a-) Son aylık cetvelin kalanı yıllık cetvelin kalanına ve mizan bakiyesine eşit, b-) Yıllık cetvele giren toplam mizan borç tutarına eşit (makta=150, Orman içi=151, son depo=152), c-) Çıkanların toplamı mizan kendi stok alacak toplamına eşit olmalıdır. 5-) Maliyet cetvelleri elle yapılandırmaya ve her düzeltmeye uygun olmakla birlikte zorlamalar üretim ve satışla ilgili normal ve bilanço cetvellerinizin hatalı olmasına neden olacaktır. Maliyet cetvellerinde hata varsa cetvel ve sonraki diğer cetveller silinir. ( Makta hatalı ise Orman içi ve son depoda silinir.) hata düzeltilir ve cetveller yeniden hazırlatılır. Hatalar önceki aylardan geliyorsa. Önce eski aylara ait cetveller düzeltilir. Düzeltme yapılan cetvelden sonraki tüm cetvelleri de etkiler ve yeniden hazırlatılır. 6-) Enflasyondan gelen olumlu veya olumsuz tutarlar maliyet cetvellerine çok farklı yansıtıldığı için herkes için geçerli olmasada. Örneğin dönem başına koyduysanız Yıllık cetvelde de dönem başına eklemeniz gerekiyor. Zira Yıllık Cetvel Sadece Ocak ayı cetvelindeki Dönem başını, Dönem başı diye alacaktır. İşletmelerden gelen bölümüne koyduysanız sorun olmaması gerekir. Enflasyondan gelen farklara ait Mallar satıldı ve manuel fiş keserek 620 e verdiyseniz Maliyet cetvelleri giren toplam ile mizan stok hesabı borç toplamı okadar farklı olacaktır. 7-) Maliyet cetvellerine özen gösterenlerin mizanıda bilançosuda hazır demektir. Eskikeden beri bu progmı kullanan işletmelrin istisnalrı saymazsak tamamı düzgün. 2004 başlayan 25 civarıdaki işletmelerin çoğu düzgün olmakla birlikte cetvelleri hatalı oaln işletmelerde var. Kolay gelsin.

 

Enflasyon Muhasebesi ve maliyet cetvelleri konusunda çok fazla telefon alıyorum. Yardımı olur umuduyla şahsi düşüncelerim: Enflasyon arttığında gider oluyor ve Maliyet cetvelinde giren toplama girmesi ve birim maliyeti yükseltmesi gerekiyor. İşletmelerden gelen hanesi enflasyon artışı için uygundur. Enflasyon düştüğünde ise sadece kalan tutarı, Düşen enflasyon değeri kadar düşürmesi gerekiyor. Birim fiyatı ve Giren Tutarı etkilemez. SevkiyataGidenSTutar a yazmanız uygundur. Kalan eksi Olmaması lazım. Kalan tutar düşen enflasyon nedeniyle eksiye(-) düştüyse SatılanSTutar ve veya ormanDışınaGidenSTutar Kalan(-) kadar düşürmeliyiz. Yansıtma fişlerini keselim. Birinci durumda 150,151,152 artmıştır. Enfasyon kadar artan tutar 698 de görünür. (Sevkiyat olduğu için 393 ister siz 698 i verin) ikinci durumda ise 150,151,152 nin kalanı(Bakiyesi) azalmıştır. Giren etkilenmemiş çıkan ve kalan etkilenmiştir. Çıkan 698 de görünür. Herkese selam.

Merhaba.,

Eminim bunları biliyorsunuz. Ancak Yeni Başlayan İşletmeler, Emekli olan Sayman ve personel lerin yerine gelenler maliyetlerde sorun yaşıyorlar. Bu sorun yaşayan işletmeler %10 bile olsa 20 İşletme demektir.  Maliyetlerle ilgili sorununuz yoksa  okumanız gerekmiyor ancak Maliyetleri tutturamıyorsanız. Resim ve Açıklamalara uzun süre bakmanız ve okumanız gerekiyor.

Yıllık Makta Cetveli Aynı aya ait Mizan ın 730 nolu hesaplarıyla tutuyor olması gerekir.

Mizan yaptırdıktan sonra Yukarıda işaretlendiği gibi Maliyet in mizanla tutup tutmadığı kontrol edilmelidir.. Bu Yıllık Cetvel Yeni tip mizanla. Aylık Cetvel ise Eski tip mizanla ve Aylık Giderlerle karşılaştırılır.

 

Makta da Ölçme, Kesme ve dönem başı mutlaka tutmalıdır. Tutmuyor ise Aylık cetveller düzeltilir tek tek tutturulur. Sonra yıllık yaptırılır ve tutturulur.

 

Yansıtma Fişlerini silmeden maliyet ile muhasebeyi nasıl tutturacağız. Maliyeti düzgün olarak tutturduğumuzda muhasebe maliyete eşitlenecek. Bunu en son ayın yansıtma fişi ile yapabiliriz.

 

 

Muhasebede 710 ve 711 yüksek veya düşükse Yıllık cetvel ile tutturmak üzere 710 , 711  ve 336 a farkı kadar ekler veya çıkarırız.

 

Yıllık cetvel Giren Tutar –(Eksi) Dönem başı  Muhasebe 150 nin borcuna eşit değil ise  Son yansıtma fişinde 150 ve 131 i o miktarda ekler veya düşürürüz. 711 in 150 e girdiğini bir önceki düzeltmenin 150 yi etkilediğini unutmayın. 711 i düzeltiyseniz mizanı tekrar yaptırın.

MUHASEBEDEN TOPLA düğmesine basarak kontrol edin.

Bu Fişte görünmüyor ama Dikili satış olsaydı 620 de çalışacaktı.. Hata varsa 620.01 nin borcu ile 150 nin alacağını da aynı oranda hata kadar düzeltmeniz gerekir.

 

Orman içi Yansıtma fişi Maktadan gelen miktar kadar 150 den düşürecektir. Orman içi cetveli bu yüzden biraz daha karmaşık. Yıllık Makta Cetvelinde Orman içine giden, Orman içinde Maktadan gelen e eşit olmalıdır. Olmak zorunda. Bu para 150 nin Alacağında. Aksi Halde 150 hatalı bir şekilde bakiye  verir.

 

Cetveller doğru göünüyor ama yıllıkta hata veriyorsa

Son zamanlarda bilmediğimiz nedenle bazı işletme cetvellerde bozulmalar oldu.. Yukarıda görüldüğü gibi Açık işaretlenip Sıfır olan veya boş bir yer silinirse Kaydet yanacak. Kaydettiğinizde toplam düzelecektir. Yıllık tutmuyorsa önce bunu yapın. Cetveldeki giderler ile 730 tutmalıdır. Hata varsa ve eskiden tutuyorsa yazılı cetvel ile yeni yazdıracağınız cetveli kontrol edin. Hatayı bulun Düzeltilip düzeltilemiyeceğine bakın. Orman içinde makta kıymeti doğruysa düzelebilir. 

 

 

 

 

Burda görüldüğü gibi. Bölgesiz emvalsiz miktarsız giderler kimin birim maliyetini etkileyecek . Olmamalıdır. Bunu 180 e alabilirsiniz. Üretim geldiğinde. 730 a aktarmalısınız.

Tasnif, İstif, istihkak fazlası gibi giderler de aynıdır.  Program artık buna izin vermiyor. Miktarsız giderleri miktarlı diğer emvallere aktarmaktadır.

Muhasebe ile tutan normal bir Orman içi yıllık cetveli. Tutmuyorsa Yukarıda anlattığımız yol aynen uygulanır.

Yıllık cetvel tutmuyorsa Önce Aylık cetveller tutturulur. Sonra yıllık cetvel 730 larla tutturulur. En son Orman içi yansıtma fişi üzerinde Muhasebe ile Maliyet cetvelleri eşit duruma getirilir.

Normal Muhasebe ile uyumlu yıllık sondepo cetveli.

Aylık Son depo cetvelleri 730 aylık giderleriyle mutlaka eşit olmalıdır. Eşit değilse önce aylık cetveller düzeltilir. Yukarıda anlatılanlarla aynıdır. 152 ve 620 daha sonra yansıtma fişlerinde düzletilir. 

Yıllık cetvel ile muhasebe arasındaki farklar Son ayın yansıtma fişinde düzeltebiliriz. Yansıtma fişi analizi yukarıda görülüyor. Yıllık cetvel Muhasebede 730 lara eşitse Aradaki farklar kadar bu fişteki veriler azaltılıp çoğaltılır. Düzeltmeden sonra MUHASEBEDEN TOPLA düğmesi ile kontrol edilir.

 

 

Yukarıda görüldüğü gibi Bütün giderler tutar ama 620 ile Satılan tutar tutmaz. Yeni yaptırılacak cetvellerde bu engellendi ama burada düzeltme yapabilirsiniz. Birim maliyeti ile satılan miktar tutmalıdır. Tutmuyorsa biz doğru değeri Satılan sabit tutara yazarsak cetvel düzelmiş olur..

Önce aylık üretim ve Satış föyleri tutmalıdır. Muhasebe 730 hataları giderilmelidir. İhale de Partilerin Emval numaraları ve Depoları doğru olmalıdır. Bunlar tutturulduktan sonra Aylık cetveller düzgün. Çıkar.  Yıl sonu gelmeden önce Maliyetlerinizi Kasım ayı sonu itibariyle temize çıkarın. Rahat edersiniz.

 

Kolay gelsin. Maliyetleriniz her zaman düzgün çıksın

Selam ve saygılarımla.

Neşat Yavuz..